Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc chứa thành phần: Neomycin

Tổng số: 300 thuốc

Sadetabs

Thành phần: Neomycin sulfate; Clotrimazole; Metronidazole
Sadetabs
Nhóm thuốc: Thuốc phụ khoa
Dạng thuốc: Viên đặt âm đạo
Sản xuất: Gramon Bago de Uruguay S.A - U RU GUAY
Đăng ký: Công ty TNHH Thương mại CG Việt Nam - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-14629-12

Bantet

Thành phần: Betamethasone (dưới dạng Betamethasone valerate) 1mg/g; Neomycin sulfate 5mg/g
Bantet
Nhóm thuốc: Thuốc điều trị bệnh da liễu
Dạng thuốc: Kem bôi ngoài da
Sản xuất: M/s Bio Labs (Pvt) Ltd - PA KÍT XTAN
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm DOHA - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-16670-13

Thekatadexan

Thành phần: Mỗi 8 ml chứa: Neomycin (dưới dạng Neomycin sulfat) 28.000IU; Dexamethason phosphat (dưới dạng Dexamethason natri phosphat) 15mg
Thekatadexan
Nhóm thuốc: Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng
Dạng thuốc: Dung dịch nhỏ mắt, mũi, tai
Sản xuất: Công ty CP Dược khoa - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty CP Dược khoa - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-26708-17

Valygyno

Thành phần: Neomycin sulfate 35000IU; Polymycin B sulfate 35000IU; Nystatin 100000IU
Valygyno
Nhóm thuốc: Thuốc phụ khoa
Dạng thuốc: Viên nang mềm
Sản xuất: Công ty CP dược phẩm Me Di Sun - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty CP dược phẩm Me Di Sun - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-25203-16

Ultracomb Topical Cream

Thành phần: Triamcinolone acetonid, Neomycin Sulphate, Nystatin, Clotrimazon
Ultracomb Topical Cream
Nhóm thuốc: Thuốc điều trị bệnh da liễu
Dạng thuốc: Kem bôi da
Sản xuất: Merika Medicine Pty., Ltd - HỒNG KÔNG
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược Thiết Bị Y Tế Đà Nẵng - (Dapharco) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-5300-08

Neomezols

Thành phần: Mỗi lọ 5ml chứa: Neomycin sulfat (tương đương Neomycin base 17.000 IU) 25mg; Dexamethason natri phosphat 5mg
Neomezols
Nhóm thuốc: Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng
Dạng thuốc: Dung dịch thuốc nhỏ mắt, mũi, tai
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-27241-17

Polymax

Thành phần: Neomycin sulfate, Dexamethasone phosphate, naphazoline nitrat
Polymax
Nhóm thuốc: Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng
Dạng thuốc: Dung dịch nhỏ mắt, tai
Sản xuất: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm & bao bì Y tế Quang Minh MEDIPHAR - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNB-1485-04

Maxitrol

Thành phần: Dexamethasone, Neomycin sulphate, Polymyxin B sulphate
Maxitrol
Nhóm thuốc: Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng
Dạng thuốc: Thuốc mỡ tra mắt
Sản xuất: S.A Alcon Couvreur N.V - BỈ
Đăng ký: Alcon Pharm., Ltd - THỤY SĨ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-12147-11

Priorix

Thành phần: Vắc xin Priorix là vắc xin sống, giảm độc lực. Mỗi liều vắc xin Priorix đông khô sau khi hoàn nguyên có chứa: ; ; Virus sởi chủng Schwarz được nuôi cấy trong phôi gà ≥ 103.0 TCID50 ; Virus quai bị chủng RIT 4385 (từ chủng Jeryl Lynn) được nuôi cấy trong phôi gà ≥ 103.7 TCID50 ; Virus rubella chủng Wista RA 27/3 được nuôi cấy trong tế bào lưỡng bội MRC5 của người ≥ 103.0 TCID50 ; Tá dược: amino acid, lactose, mannitol, neomycin sulphate, sorbitol, nước hồi chỉnh.
Priorix
Nhóm thuốc: Vắc-xin
Dạng thuốc: Bột đông khô pha tiêm
Sản xuất: GlaxoSmithKline Biological S. A - BỈ
Đăng ký: Glaxo SmithKline Pte., Ltd - BỈ
Phân phối:
Số Đăng ký: ỌLVX-0596-12

Trimovax merieux

Thành phần: Mỗi liều tính theo đơn vị DICC 50: Virus sống giảm độc tính của bệnh sởi (chủng Schwarz) ≥ 1000, Virus sống giảm độc tính của bệnh quai bị (chủng Urabe AM9) ≥ 5000, Virus sống giảm độc tính của bệnh rubeole (chủng Wistar RA 27/3M) ≥ 1000, (chất ổn định, albumin người), (có vết neomycine), ống dung môi: nước cất pha tiêm 0.5ml.
Trimovax merieux
Nhóm thuốc: Vắc-xin
Dạng thuốc: Bột pha tiêm
Sản xuất: Sanofi Pasteur - PHÁP
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký:

Polygynax

Thành phần: Mỗi viên chứa: Neomycin sulfat 35000IU; Polymyxin B sulfat 35000IU; Nystatin 100000IU
Polygynax
Nhóm thuốc: Thuốc phụ khoa
Dạng thuốc: Viên nang mềm đặt âm đạo
Sản xuất: Catalent France Beinheim S.A - PHÁP
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Thuận Gia - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-21788-19

Neostyl

Thành phần: Neomycin 65000UI; Nystatin 100000UI; Metronidazol 500mg
Neostyl
Nhóm thuốc: Thuốc phụ khoa
Dạng thuốc: Viên nén đặt âm đạo
Sản xuất: Công ty cổ phần SPM - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần SPM - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-22298-15

Neopolin

Thành phần: Neomycin; Nystatin; Polymycin B sulfate
Neopolin
Nhóm thuốc: Thuốc phụ khoa
Dạng thuốc: Viên nang mềm đặt âm đạo
Sản xuất: BRN science Co., Ltd. - HÀN QUỐC
Đăng ký: BRN science Co., Ltd. - HÀN QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-12896-11

Neo-Tergynan

Thành phần: Metronidazol 500mg; Neomycin sulfate 65000 IU; Nystatin 100000 IU
Neo-Tergynan
Nhóm thuốc: Thuốc phụ khoa
Dạng thuốc: Viên nén đặt âm đạo
Sản xuất: Sophartex - PHÁP
Đăng ký: Tedis S.A - PHÁP
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-18967-15

Myogynan SH

Thành phần: Metronidazol 500 mg; Nystatin (tương ứng 20 mg) 100.000 UI; Neomycin sulfat (tương ứng 100 mg) 65.000 UI
Myogynan SH - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc phụ khoa
Dạng thuốc: Viên nén đặt âm đạo
Sản xuất: Công ty TNHH MTV 120 Armephaco - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH MTV 120 Armephaco - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-33224-19

Polydexa

Thành phần: Neomycin sulfate; Polymycin B sulfate; Natri dexamethasone metasulphobenzoate
Polydexa - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng
Dạng thuốc: Dung dịch nhỏ tai
Sản xuất: Pharmaster - PHÁP
Đăng ký: Tedis S.A - PHÁP
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-22226-19

Atcobeta-N

Thành phần: Betamethasone valerate; Neomycin sulphate
Atcobeta-N
Nhóm thuốc: Thuốc điều trị bệnh da liễu
Dạng thuốc: Thuốc mỡ
Sản xuất: Atco Laboratories., Ltd - PA KÍT XTAN
Đăng ký: Atco Laboratories., Ltd - PA KÍT XTAN
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-12166-11

Maxitrol 5ml

Thành phần: Dexamethasone, Neomycin, Polymyxin B
Maxitrol 5ml
Nhóm thuốc: Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng
Dạng thuốc: Hỗn dịch nhỏ mắt
Sản xuất: S.A Alkon Couvreur N.V
Đăng ký: Alcon Pharm., Ltd - THỤY SĨ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-9897-05

Fastgynax

Thành phần: Metronidazol 500mg, nystatin 100.000UI, neomycin 65.000 IU
Fastgynax
Nhóm thuốc: Thuốc phụ khoa
Dạng thuốc: Viên nén đặt âm đạo
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Sao Kim - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-10371-10

Susung Porginal

Thành phần: Neomycin sulfate (tương đươngNeomycin base 35mg, 35000 IU) 50,2mg; Nystatin 100000 IU; Polymycin B sulfat 35000 IU
Susung Porginal - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc phụ khoa
Dạng thuốc: Viên nang mềm đặt âm đạo
Sản xuất: SS Pharm. Co., Ltd. - HÀN QUỐC
Đăng ký: Saint Corporation - HÀN QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-22194-19
1 2 3 4 5 Tiếp

Dùng thuốc Neo tergynan có ảnh hưởng tới thai nhi không

Ngày đầu của kinh chót là 28/3. Em có đặt âm đạo thuốc Neo tergynan từ ngày 7-15/4. Chu kỳ kinh em không đều, nhưng thông thường là từ 30-35 ngay. Quan hệ với chồng từ ngày 16/4. Ngày 14/5, siêu âm thai 5 tuần Vậy, thuốc có tác động xấu đến thai không Hiện tại e rất lo lăng ...

Nghẹt mũi kéo dài dẫn đến điếc mũi nên điều trị thế nào?

Chào bác sĩ. Em là Hoàng 25 tuổi. Em bị nghẹt mũi cả tháng nay. Nhưng một tuần trở lại đây mũi lúc nào cũng nghẹt và mất khả năng ngửi mùi. Em có tự rửa mũi bằng nước muối và nhỏ mũi bằng thuốc Xylomethazolin nhưng bệnh chỉ giảm chút rồi trở lại. Nghẹt mũi khiến em mất ngủ và rất ...

- Thuocbietduoc.com.vn cung cấp thông tin về hơn 30.000 loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn. - Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn cho mục đích tham khảo, tra cứu và không dành cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
Thông tin Thuốc và Biệt Dược
- Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn
- Email: contact@thuocbietduoc.com.vn