Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc chứa thành phần: Pyridoxin

Tổng số: 300 thuốc

Vitanique

Thành phần: Thiamin monohydrat 100mg; Pyridoxin hydrochlorid 50mg; Cyanocobalamin 0,5mg
Vitanique - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm công nghệ cao ABIPHA - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm công nghệ cao ABIPHA - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-35995-22

Vitamin B6 250mg

Thành phần: Pyridoxin hydroclorid (Vitamin B6) 250mg
Vitamin B6 250mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: 893110060223

MitivitB

Thành phần: Vitamin B1 (Thiamin hydroclorid) 125mg; Vitamin B6 (Pyridoxin hydroclorid) 125mg; Vitamin B12 (Cyanocobala min) 500µg
MitivitB - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Bình Thuận ( PHAPHARCO) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Minh Tín - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-36256-22

Haneuvit Fort

Thành phần: Thiamin hydroclorid (Vitamin B1) 100mg; Pyridoxin hydroclorid (Vitamin B6) 100mg; Cyanocobala min (Vitamin B12) 5mg
Haneuvit Fort - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty TNHH Hasan-Dermapharm - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Hasan-Dermapharm - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-36241-22

Totchogans

Thành phần: Cao khô milk thistle (Silybum marianum extractum siccum) tương ứng với silymarin 70mg; Vitamin B1(Thiamin mononitrat) 4mg; Vitamin B2 (Riboflavin) 4mg; Vitamin B6 (Pyridoxin hydroclorid) 4mg; Vitamin B5 (Calci pantothenat) 8mg; Vitamin PP (Nicotinamid) 12
Totchogans - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần thiết bị T&T - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-35755-22

Viên nang mềm vitamin B1-B6-B12

Thành phần: Vitamin B1 (Thiamin nitrat) 115mg; Vitamin B6 (Pyridoxin hydroclorid) 115mg; Vitamin B12 (Cyanocobalamin) 50mcg
Viên nang mềm vitamin B1-B6-B12 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Viên nang mềm
Sản xuất: Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC (USA - NIC Pharma) - VIỆT NAM
Đăng ký: Chi nhánh công ty TNHH sản xuất - kinh doanh dược phẩm Đam San - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-35721-22

Tribedoz

Thành phần: Thiamin mononitrat 250mg; Pyridoxin hydroclorid 250mg; Cyanocobalamin 0,25mg (tương đương Vitamin B12 1% SD 25mg)
Tribedoz - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD3-190-22

Vitamn 3B

Thành phần: Thiamin mononitrat 100mg, Pyridoxin hydroclorid 200mg, Cyanocobalamin 200µg (mcg)
Vitamn 3B - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty TNHH MTV 120 Armephaco - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH MTV 120 Armephaco - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: 893110247323

F.T.Neuronvit

Thành phần: Cyanocobalamin 200mcg; Thiamin nitrat 100mg; Pyridoxin hydroclorid 200mg
F.T.Neuronvit - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Viên nén bao đường
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2 (F.T.PHARMA) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2 (F.T.PHARMA) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: 893110241923

Davinzin

Thành phần: L-cystin 500mg; Pyridoxin hydroclorid 50mg
Davinzin - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: 893110121823

Supvizyn New

Thành phần: Mỗi 2ml dung dịch chứa Thiamin hydroclorid 10mg; Riboflavin natri phosphat 5,47mg; Nicotinamid 40mg; Pyridoxin hydroclorid 4mg; Dexpanthenol 6mg
Supvizyn New - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: 893110002023

Gamalate B6

Thành phần: γ-amino-β-hydroxy-butyric acid (GABOB) 0,037g; γ-amino butyric acid (GABA) 0,075g; Magnesium glutamate hydrobromide (MGH) 0,075g; Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride) 0,037g
Gamalate B6 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Viên nén bao đường
Sản xuất: Ferrer International S.A - TÂY BAN NHA
Đăng ký: Tedis - PHÁP
Phân phối:
Số Đăng ký: 840110126423

Dubemin injection

Thành phần: Thiamin hydroclorid 100mg; Pyridoxin hydroclorid 100mg; Cyanocobalamin 1mg
Dubemin injection
Nhóm thuốc: Khoáng chất và Vitamin
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Incepta Pharmaceutical., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Vietsun - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-20721-17

Muldini

Thành phần: Mỗi gói 1,5g thuốc cốm chứa: Thiamin hydroclorid 5 mg; Riboflavin 2 mg; Nicotinamid 20 mg; Pyridoxin hydroclorid 2 mg; Dexpanthenol 3 mg
Muldini
Nhóm thuốc: Khoáng chất và Vitamin
Dạng thuốc: Thuốc cốm
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Vian - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-33647-19

Betex

Thành phần: Thiamin hydrochlorid 100mg; Pyridoxin hydrochlorid 200mg; Cyanocobalamin 200mcg
Betex
Nhóm thuốc: Khoáng chất và Vitamin
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: The United Drug (1996) Co., Ltd - THÁI LAN
Đăng ký: Công ty TNHH DKSH Việt Nam - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-17337-13

NP-Newblex

Thành phần: Thiamine mononitrate 100mg; Pyridoxin hydrochlorid 50mg; Cyanocobalamin 0,5mg
NP-Newblex - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Khoáng chất và Vitamin
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty liên doanh Meyer-BPC - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty liên doanh Meyer-BPC - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-34879-20

Pivineuron

Thành phần: Vitamin B1(Thiamin hydroclorid) 250 mg; Vitamin B6 (Pyridoxin hydroclorid) 250 mg; Vitamin B12 (Cyanocobalamin)1000 mcg
Pivineuron
Nhóm thuốc: Khoáng chất và Vitamin
Dạng thuốc: Viên nang cứng (trắng-nâu)
Sản xuất: Công ty cổ phần dược Phúc Vinh - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược Phúc Vinh - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-31272-18

Cysmona

Thành phần: L-Cystin 500mg; Pyridoxin HCl 50mg
Cysmona
Nhóm thuốc: Thuốc điều trị bệnh da liễu
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần US Pharma USA - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Jadovie - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-27293-17

Duchat

Thành phần: Mỗi ml chứa: Calci (dưới dạng Calci lactat pentahydrat 66,66mg) 8,67 mg; Thiamine hydrochloride 0,2 mg; Riboflavine sodium phosphate 0,23 mg; Pyridoxine hydrochloride 0,40 mg; Cholecalciferol 1 mcg; Alpha tocopheryl acetate 1,00 mg; Nicotinamide 1,33 mg; Dexpanthenol 0,67 mg; Lysin hydrochloride 20,0 mg
Duchat
Nhóm thuốc: Khoáng chất và Vitamin
Dạng thuốc: Dung dịch uống
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-31620-19

Vitamin B6 250 mg

Thành phần: Pyridoxin hydroclorid 250 mg
Vitamin B6 250 mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Khoáng chất và Vitamin
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần dược S.Pharm - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược S.Pharm - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-34015-20
1 2 3 4 5 Tiếp

Viamin B6

cho em hỏi: pyridoxin hydroclocid la chat gì . co phai 1 chất có trong vitamin b6 không .

- Thuocbietduoc.com.vn cung cấp thông tin về hơn 30.000 loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn. - Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn cho mục đích tham khảo, tra cứu và không dành cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
Thông tin Thuốc và Biệt Dược
- Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn
- Email: contact.thuocbietduoc@gmail.com