Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc tên:Cloramphenicol

Tổng số: 76 thuốc

Trangusa AAA

Thành phần: Mỗi 8 gam kem chứa: Dexamethason acetat 4mg; Cloramphenicol 160mg
Trangusa AAA
Nhóm thuốc: Thuốc điều trị bệnh da liễu
Dạng thuốc: Kem bôi da
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Bidopharma USA - Chi nhánh Long An - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Bidopharma USA - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-30916-18

Cloraxin 0,4%

Thành phần: Cloramphenicol 40mg/10ml
Cloraxin 0,4% - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Dung dịch nhỏ mắt
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2 (F.T.PHARMA) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2 (F.T.PHARMA) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-18921-13

Cloram drop 0,5%

Thành phần: Mỗi ml dung dịch chứa: Cloramphenicol 5mg
Cloram drop 0,5% - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Dung dịch nhỏ mắt
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-34665-20

Uni CloD-eye

Thành phần: Mỗi 1ml chứa Cloramphenicol 5mg; Dexamethason natri phosphat 1mg
Uni CloD-eye - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng
Dạng thuốc: dung dịch nhỏ mắt
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-34165-20

Cloromycetin

Thành phần: Cloramphenicol 250mg
Cloromycetin
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty cổ phần dược-vật tư y tế Thanh Hóa
Đăng ký: Công ty cổ phần dược-vật tư y tế Thanh Hóa
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-28246-17

Chloramphenicol 250 mg

Thành phần: Cloramphenicol 250 mg
Chloramphenicol 250 mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao đường
Sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-27281-17

Chloramphenicol 250mg

Thành phần: Cloramphenicol 250mg
Chloramphenicol 250mg
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-33736-19

Ticoldex

Thành phần: Mỗi lọ 5 ml chứa: Cloramphenicol 20 mg; Dexamethason natri phosphat 5 mg
Ticoldex
Nhóm thuốc: Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng
Dạng thuốc: Dung dịch nhỏ mắt
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-31524-19

Collydexa

Thành phần: Mỗi 5 ml chứa: Cloramphenicol 20mg; Dexamethason natri phosphat 5mg; Naphazolin nitrat 2,5mg; Vitamin B2 0,2mg
Collydexa
Nhóm thuốc: Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng
Dạng thuốc: Dung dịch nhỏ mắt, mũi, tai
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-26800-17

Megyna

Thành phần: Cloramphenicol 80mg, Dexamethason 0.5mg, Metronidazole 200mg, Nystatin 100.000IU
Megyna
Nhóm thuốc: Thuốc phụ khoa
Dạng thuốc: Viên nén đặt âm đạo
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2 (F.T.PHARMA) - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-2804-07

Terzymex

Thành phần: Metronidazol 200mg; Cloramphenicol 80mg; Dexamethason acetat 0,5 mg; Nystatin 100.000 IU
Terzymex - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc phụ khoa
Dạng thuốc: Viên nang mềm đặt âm đạo
Sản xuất: Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC (USA - NIC Pharma) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC (USA - NIC Pharma) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD3-28-19

Cloramphenicol

Thành phần: Cloramphenicol 250mg
Cloramphenicol - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Công ty TNHH MTV 120 Armephaco - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH MTV 120 Armephaco - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-32424-19

Lady-Gynax

Thành phần: Metronidazol 200mg; Cloramphenicol 80mg; Dexamethason acetat 0,5mg; Nystatin 100.000 IU
Lady-Gynax - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc phụ khoa
Dạng thuốc: Viên nén đặt âm đạo
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD3-22-19

Cloramphenicol 250 mg

Thành phần: Cloramphenicol 250mg
Cloramphenicol 250 mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao đường
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-31998-19

Dexinacol

Thành phần: Mỗi 5ml chứa: Cloramphenicol 20mg; Dexamethason natri phosphat 5mg
Dexinacol
Nhóm thuốc: Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng
Dạng thuốc: Dung dịch thuốc nhỏ mắt
Sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm trung ương Vidipha - VIỆT NAM
Đăng ký: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm trung ương Vidipha - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-22536-15

Ketodexa-F

Thành phần: Ketoconazol, Cloramphenicol, Dexpanthenol, Dexamathason acetat, Dầu mù u
Ketodexa-F
Nhóm thuốc: Thuốc điều trị bệnh da liễu
Dạng thuốc: Hộp 1tuýp x 5g kem bôi ngoài da
Sản xuất: Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm Quang Minh - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-13994-11

Clorocid TW3

Thành phần: Cloramphenicol 250mg
Clorocid TW3
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW3 - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm TW3 - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-25305-16

Cortipharm

Thành phần: Mỗi lọ 8g chứa: Cloramphenicol 160 mg; Dexamethason acetat 4 mg
Cortipharm
Nhóm thuốc: Thuốc điều trị bệnh da liễu
Dạng thuốc: Kem bôi da
Sản xuất: Công ty cổ phần dược S.Pharm - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-30406-18

Terzy New

Thành phần: Metronidazol 200 mg; Cloramphenicol 80 mg; Dexamethason acetat 0,5 mg; Nystatin 100.000 IU
Terzy New
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén đặt âm đạo
Sản xuất: Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC (USA - NIC Pharma) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC (USA - NIC Pharma) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-22000-14

Polydoxancol

Thành phần: Mỗi lọ 5ml chứa: Dexamethason natri phosphat 5mg; Naphazolin nitrat 2,5mg; Cloramphenicol 25mg
Polydoxancol
Nhóm thuốc: Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng
Dạng thuốc: Thuốc nhỏ mắt, mũi
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-24776-16
1 2 3 4 Tiếp
- Thuocbietduoc.com.vn cung cấp thông tin về hơn 30.000 loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn. - Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn cho mục đích tham khảo, tra cứu và không dành cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
Thông tin Thuốc và Biệt Dược
- Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn
- Email: contact.thuocbietduoc@gmail.com