Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc chứa thành phần: Clindamycin

Tổng số: 223 thuốc

Clindastad 150

Thành phần: Clindamycin (dưới dạng Clindamycin HCl) 150mg
Clindastad 150
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Stellapharm - VIỆT NAM
Đăng ký: Stellapharm - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-24560-16

Dalacin C

Thành phần: Clindamycin (dưới dạng clindamycin phosphat) 300mg/2ml
Dalacin C
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền
Sản xuất: Pfizer Manufacturing Belgium NV - BỈ
Đăng ký: Pfizer (Thailand)., Ltd - THÁI LAN
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-19718-16

Dalacin C

Thành phần: Clindamycin (clindamycin HCl) 300mg
Dalacin C
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Pfizer PGM - PHÁP
Đăng ký: Pfizer - PHÁP
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-18404-14

Dalacin T

Thành phần: Clindamycin (dưới dạng Clindamycin phosphat) 10mg/ml
Dalacin T
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Dung dịch dùng ngoài
Sản xuất: Zoetis P & U LLC - MỸ
Đăng ký: Pfizer - PHÁP
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-18572-14

Esunvy T

Thành phần: Mỗi 1g gel bôi da chứa: Clindamycin (dưới dạng Clindamycin phosphat) 10mg
Esunvy T
Nhóm thuốc: Thuốc điều trị bệnh da liễu
Dạng thuốc: Gel bôi da
Sản xuất: Công ty CPDP Gia Nguyễn - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty CPDP Gia Nguyễn - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-34680-20

Dung dịch dùng ngoài Clinderm

Thành phần: Mỗi 30ml chứa Clindamycin hydroclorid 0,3g
Dung dịch dùng ngoài Clinderm - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc điều trị bệnh da liễu
Dạng thuốc: Dung dịch dùng ngoài
Sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Việt Phúc - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Việt Phúc - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-35644-22

Tessimald-Clinda

Thành phần: Clindamycin (dưới dạng Clindamycin hydroclorid) 150mg
Tessimald-Clinda - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Công ty dược phẩm và thương mại Phương Đông (TNHH) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty dược phẩm và thương mại Phương Đông (TNHH) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-34864-20

Clyodas 600mg/4ml

Thành phần: Clindamycin (dưới dạng Clindamycin phosphat) 600mg/4ml
Clyodas 600mg/4ml - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-34613-20

Monithin

Thành phần: Mỗi 1ml dung dịch chứa: Clindamycin (dưới dạng clindamycin phosphat 11,88mg) 10mg
Monithin - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Dung dịch dùng ngoài
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-34159-20

Clingel

Thành phần: Mỗi 1g gel chứa: Clindamycin (dưới dạng clindamycin phosphat 11,88mg) 10mg
Clingel - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc điều trị bệnh da liễu
Dạng thuốc: Gel bôi ngoài da
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-34155-20

Hyuga 150mg

Thành phần: Clindamycin (dưới dạng Clindamycin hydroclorid) 150mg
Hyuga 150mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-34140-20

Acnequidt

Thành phần: 20 ml dung dịch chứa: Clindamycin (dưới dạng Clindamycin hydroclorid) 200mg; Metronidazol 160mg
Acnequidt - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Dung dịch dùng ngoài
Sản xuất: Công ty cổ phần hóa Dược Việt Nam - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần hóa Dược Việt Nam - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-19571-13

Poanvag

Thành phần: Clindamycin, Clotrimazole
Poanvag
Nhóm thuốc: Thuốc phụ khoa
Dạng thuốc: Viên nang mềm đặt âm đạo
Sản xuất: Genova Laboratories PVT., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Yeva Therapeutics Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-12798-11

Gel CiACCA

Thành phần: Adapalen 0,01g/10g; Clindamycin (dưới dạng clindamycin phosphat) 0,1g/10g
Gel CiACCA
Nhóm thuốc: Thuốc điều trị bệnh da liễu
Dạng thuốc: Gel bôi ngoài da
Sản xuất: Công ty CP Dược phẩm Đạt Vi Phú (DAVIPHARM) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty CP Dược phẩm Đạt Vi Phú (DAVIPHARM) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-21479-14

T3 Mycin

Thành phần: Clindamycin phosphate
T3 Mycin
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Gel
Sản xuất: HOE Pharm Sdn Bhd - MA LAI XI A
Đăng ký: HOE Pharm Sdn Bhd - MA LAI XI A
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-13182-11

Fabaclinc

Thành phần: Clindamycin (dưới dạng Clindamycin hydroclorid) 150mg
Fabaclinc
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-22517-15

Joterox

Thành phần: Mỗi tuýp 15g chứa: Clindamycin (dưới dạng Clindamycin phosphat) 150mg
Joterox - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc điều trị bệnh da liễu
Dạng thuốc: Gel bôi ngoài da
Sản xuất: Công ty cổ phần hóa Dược Việt Nam - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH dược phẩm Anh Thy - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-33853-19

Clindamycin 150mg

Thành phần: Clindamycin hydroclorid 150mg
Clindamycin 150mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-33562-19

Clindamycin A.T Inj

Thành phần: Clindamycin (dưới dạng Clindamycin phosphat) 300mg/2ml
Clindamycin A.T Inj - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-33404-19

Thendacin 450 Tabs

Thành phần: Clindamycin (dưới dạng Clindamycin hydrochlorid)450mg
Thendacin 450 Tabs - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần dược VTYT Hà Nam - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược VTYT Hà Nam - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-33207-19
1 2 3 4 5 Tiếp

Dùng thuốc khi mang thai: Thuốc L- Cystine,Clindamycin,Levocetirizine

limadin 300 (clindamycin) số lượng đã uống 20 viên rincit 5mg(levocetirizine) số lượng đã uống 10 viên philacenal (l-cystine 250mg+choline 250mg) số lượng đã uống 40 viên ngày bắt đầu uống 2/2/2009. Thai khám hiện tại đã được 10mm mình đã vô tình sử dụng những loại thuốc trê ...

Hỏi về Hepacase soft capsule( VN-4185-07 )

Cháu mới đi khám da liễu và bác sĩ có kê đơn những loại thuốc sau: Locacid(tretinoine 0.05%-30%) Erylick 30g Zolmycin (clindamycin hydrochloride BP 150mg) Hepacase Có thể cho cháu giá các loại thuốc này được ko ạ!

- Thuocbietduoc.com.vn cung cấp thông tin về hơn 30.000 loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn. - Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn cho mục đích tham khảo, tra cứu và không dành cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
Thông tin Thuốc và Biệt Dược
- Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn
- Email: contact@thuocbietduoc.com.vn