Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc chứa thành phần: Ambroxol

Tổng số: 185 thuốc

Babysolvan

Thành phần: Ambroxol hydroclorid 15mg/5ml
Babysolvan
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng thuốc: Dung dịch uống
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-25166-16

Arolox

Thành phần: Ambroxol hydrochloride 15mg/5ml
Arolox
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng thuốc: Siro
Sản xuất: The Acme Laboratories., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Đăng ký: Công ty TNHH MTV DP PV Healthcare - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-22851-21

Harocto

Thành phần: Mỗi 5ml chứa: Ambroxol hydroclorid 30mg
Harocto
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng thuốc: Dung dịch uống
Sản xuất: Công ty Dược thiết bị Y tế Hà Nam - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Dược thiết bị Y tế Hà Nam - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-32992-19

Ambron

Thành phần: Ambroxol hydroclorid 30mg
Ambron
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng thuốc: Thuốc cốm
Sản xuất: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-34800-20

Ambron

Thành phần: Ambroxol hydroclorid 30mg
Ambron
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-22562-15

Habroxol

Thành phần: Mỗi 5ml chứa: Ambroxol hydroclorid 15mg
Habroxol
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng thuốc: Dung dịch uống
Sản xuất: Công ty Dược thiết bị Y tế Hà Nam - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Dược thiết bị Y tế Hà Nam - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-32991-19

Ambroxol VP 30mg/5ml

Thành phần: Ambroxol hydrochlorid 30mg/5ml
Ambroxol VP 30mg/5ml - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng thuốc: Siro
Sản xuất: Vetprom AD - BUN GA RI
Đăng ký: Công Ty Cổ Phần Danson Group - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-23064-22

Ambroxol VP 15mg/5ml

Thành phần: Ambroxol hydrochlorid 15mg/5ml
Ambroxol VP 15mg/5ml - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng thuốc: Siro
Sản xuất: Vetprom AD - BUN GA RI
Đăng ký: Công Ty Cổ Phần Danson Group - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-23063-22

Lingasol Drop

Thành phần: Ambroxol hydrochlorid 7,5mg/ml
Lingasol Drop - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng thuốc: Dung dịch uống
Sản xuất: Công ty cổ phần dược VTYT Hà Nam - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược VTYT Hà Nam - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-35637-22

Am-broxol

Thành phần: Ambroxol hydrochlorid 30mg
Am-broxol - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng thuốc: Viên nén phân tán trong nước
Sản xuất: Công ty liên doanh Meyer-BPC - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty liên doanh Meyer-BPC - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-34035-20

Ambuxol

Thành phần: Mỗi 5 ml chứa: Ambroxol hydroclorid 30 mg
Ambuxol
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng thuốc: Thuốc nước uống
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-23552-15

Ammuson

Thành phần: Ambroxol hydroclorid 30 mg
Ammuson
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng thuốc: Viên nang cứng (trắng-tím)
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-26805-17

Meyerbroxol

Thành phần: Ambroxol hydroclorid 30 mg
Meyerbroxol
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng thuốc: Thuốc cốm pha hỗn dịch uống
Sản xuất: Công ty liên doanh Meyer-BPC - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty liên doanh Meyer-BPC - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-19162-13

Ambron tab

Thành phần: Ambroxol hydrochlorid 30mg
Ambron tab
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-32081-19

Ambroxol

Thành phần: Ambroxol hydrochlorid 30mg
Ambroxol - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm Quang Minh - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm Quang Minh - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-32698-19

Ambroxol-VMG 30

Thành phần: Ambroxol hydrochlorid 30mg
Ambroxol-VMG 30 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Vimedimex 2 - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Vimedimex 2 - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-35459-21

Cadiroxol

Thành phần: Ambroxol hydrochlorid 30mg
Cadiroxol - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Công ty cổ phần US Pharma USA - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần US Pharma USA - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-35242-21

Nady-Ambro

Thành phần: Ambroxol hydroclorid 30mg/5ml
Nady-Ambro - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng thuốc: Siro
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 - Nadyphar - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 - Nadyphar - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-34640-20

Ambroxol

Thành phần: Ambroxol hydrochlorid 0,3%
Ambroxol - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng thuốc: Siro thuốc
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-34219-20

Ambroflam

Thành phần: Ambroxol HCl BP 30mg
Ambroflam
Nhóm thuốc: Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
Dạng thuốc: Viên nén không bao
Sản xuất: Flamingo Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Rotaline Molekule Pvt.Ltd. - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-16362-13
1 2 3 4 5 Tiếp

Ambroxol Boston là thuốc gì? Chỉ định,liều dùng,tác dụng phụ của thuốc

Thông tin công dụng, chỉ định, liều dùng, tác dụng phụ của thuốc Ambroxol Boston

Thông tin thuốc Ambroxol-H

Thông tin công dụng, chỉ định, liều dùng, tác dụng phụ của thuốc Ambroxol-H

Ambroxol là thuốc gì? Chỉ định,liều dùng,tác dụng phụ của thuốc

Thông tin công dụng, chỉ định, liều dùng, tác dụng phụ của thuốc Ambroxol

Siro Ambroxol là thuốc gì? Chỉ định,liều dùng,tác dụng phụ của thuốc

Thông tin công dụng, chỉ định, liều dùng, tác dụng phụ của thuốc Ambroxol

Thông tin thuốc Ambroxol Boston

Thông tin công dụng, chỉ định, liều dùng, tác dụng phụ của thuốc Ambroxol Boston

- Thuocbietduoc.com.vn cung cấp thông tin về hơn 30.000 loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn. - Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn cho mục đích tham khảo, tra cứu và không dành cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
Thông tin Thuốc và Biệt Dược
- Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn
- Email: contact.thuocbietduoc@gmail.com