Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc chứa thành phần: Nystatin

Tổng số: 225 thuốc

Push

Thành phần: Neomycin sulfat 35000 IU; Nystatin 100000 IU; Polymyxin B sulphate 35000 IU
Push - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc phụ khoa
Dạng thuốc: Viên nang mềm đặt âm đạo
Sản xuất: Olive Healthcare - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Yash Pharma Laboratories Pvt. - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-20120-16

Kegynandepot

Thành phần: MetronidazoI 500 mg; Neomycin sulfat 65.000 IU; Nystatin 100.000 IU
Kegynandepot - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc phụ khoa
Dạng thuốc: Viên nén đặt âm đạo
Sản xuất: Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm Quang Minh - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm Quang Minh - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-23883-15

Cantidan

Thành phần: Nystatin 500000 IU
Cantidan - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén bao đường
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-23679-15

Vastad

Thành phần: Metronidazol 500 mg; Nystatin 100000 IU; Neomycin sulfat 65000 IU
Vastad - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc phụ khoa
Dạng thuốc: Viên nén đặt âm đạo
Sản xuất: Công ty liên doanh TNHH Stada-Việt Nam - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty liên doanh TNHH Stada-Việt Nam - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-22683-15

Mycogynax

Thành phần: Metronidazol 200 mg; Chloramphenicol 80 mg; Dexamethason acetat 0,5 mg; Nystatin 100.000 IU
Mycogynax - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén đặt phụ khoa
Sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-23186-15

Nystatin-BKP

Thành phần: Nystatin 100.000 IU
Nystatin-BKP - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén đặt âm đạo
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-22883-15

Nystatin 500.000 UI

Thành phần: Nystatin 500.000 UI
Nystatin 500.000 UI - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên bao đường
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Đồng Nai - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Đồng Nai - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-22411-15

Genotin

Thành phần: Metronidazole 500mg; Neomycin sulphate 65000IU (#108,3mg); Nystatin 100.000IU (#22,73mg)
Genotin - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc phụ khoa
Dạng thuốc: Viên nén không bao đặt âm đạo
Sản xuất: Genome Pharmaceutical (Pvt) Ltd - PA KÍT XTAN
Đăng ký: Caraway Pharmaceuticals - PA KÍT XTAN
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-19027-15

Gymenyl

Thành phần: Metronidazol 200mg; Cloramphenicol 80mg; Dexamethason acetat 0,5mg; Nystatin 100000 IU
Gymenyl - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén đặt phụ khoa
Sản xuất: Công ty cổ phần SPM - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần SPM - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-22295-15

Megafast

Thành phần: Metronidazol 500 mg; Nystatin 100.000 IU; Neomycin sulfat 65.000 IU
Megafast - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc phụ khoa
Dạng thuốc: Viên nén đặt âm đạo
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-22151-15

Neladin 100

Thành phần: Nystatin 100.000 IU
Neladin 100 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén đặt âm đạo
Sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm Bos Ton Việt Nam - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm Bos Ton Việt Nam - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-22121-15

Gartrinal

Thành phần: Metronidazol 500 mg; Nystatin IU; Neomycin sulfat 65.000 IU
Gartrinal - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc phụ khoa
Dạng thuốc: Viên nén đặt âm đạo
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-21651-14

Vagikit

Thành phần: Nystatin 100.000 IU; Diiodohydroxyquin 100mg; BenzaIkonium chloride 7mg
Vagikit - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc phụ khoa
Dạng thuốc: Viên nén đặt âm đạo
Sản xuất: Polipharm Co., Ltd - THÁI LAN
Đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Nova - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-18212-14

Neo - Megyna

Thành phần: Metronidazol 500mg; Neomycin (dưới dạng Neomycin sulfat) 65.000IU; Nystatin 100.000IU
Neo - Megyna - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc phụ khoa
Dạng thuốc: Viên nén dài đặt âm đạo
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2 (F.T.PHARMA) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2 (F.T.PHARMA) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-20651-14

Neometin

Thành phần: Metronidazol 500mg; Neomycin sulphate 108,3mg; Nystatin 22,73mg
Neometin - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc phụ khoa
Dạng thuốc: Viên nén không bao đặt âm đạo
Sản xuất: Genome Pharmaceutical (Pvt) Ltd - PA KÍT XTAN
Đăng ký: Efroze Chemical Industries (Pvt)., Ltd - PA KÍT XTAN
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-17936-14

Polyform

Thành phần: Neomycin (dưới dạng Neomycin sulfat) 35.000IU; Nystatin 100.000IU; Polymycin B sulfat 35.000IU
Polyform - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc phụ khoa
Dạng thuốc: Viên nang mềm đặt âm đạo
Sản xuất: Kolmar Pharma Co., Ltd. - HÀN QUỐC
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm DOHA - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-17897-14

Fungiact

Thành phần: Metronidazol 500mg; Neomycin sulfat 65.000 IU; Nystatin 100.000 IU
Fungiact - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc phụ khoa
Dạng thuốc: Viên nén không bao đặt âm đạo
Sản xuất: XL Laboratories Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (PHARIMEXCO) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-16978-13

Otizclor

Thành phần: Neomycin sulfat, Nystatin, Polymicin B sulfat
Otizclor - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc phụ khoa
Dạng thuốc: Viên nang mềm đặt âm đạo
Sản xuất: Celogen Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm DOHA - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-5132-10

Benidi

Thành phần: Nystatin, Diiodohydroxyquin, Benzalkonium chloride
Benidi - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc phụ khoa
Dạng thuốc: Viên nén đặt âm đạo
Sản xuất: Polipharm Co., Ltd - THÁI LAN
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Osaka - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-5073-10

Esvile Vaginal Soft Capsule

Thành phần: Neomycin sulfat; Nystatin; Polymyxin B sulfat
Esvile Vaginal Soft Capsule - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc phụ khoa
Dạng thuốc: Viên nang mềm đặt âm đạo
Sản xuất: Etex Inc - HÀN QUỐC
Đăng ký: Binex Co., Ltd - MỸ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-9954-10
Trước 2 3 4 5 6 Tiếp

Dùng thuốc Neo tergynan có ảnh hưởng tới thai nhi không

Ngày đầu của kinh chót là 28/3. Em có đặt âm đạo thuốc Neo tergynan từ ngày 7-15/4. Chu kỳ kinh em không đều, nhưng thông thường là từ 30-35 ngay. Quan hệ với chồng từ ngày 16/4. Ngày 14/5, siêu âm thai 5 tuần Vậy, thuốc có tác động xấu đến thai không Hiện tại e rất lo lăng ...

Dùng thuốc Nystatin trị nấm âm đạo như thế nào?

Năm nay em 18 tuổi và có triệu chứng của bệnh nấm âm đạo. Em được mách là dùng thuốc Nystatin nhưng em không biết thuốc có được không và nên dùng nhu thế nào . Xin trả lời em gấp . Em xin cảm ơn .

Cách trị tưa lưỡi cho trẻ

cháu được 5.5 tháng . tôi dùng Nystatin đánh tưa cho cháu có được không ? , Lưỡi cháu rât nhiều tưa, đánh sáng sạch thì sau 1 ngày là dầy một lớp trắng phủ lưỡi . Sáng đánh tưa thì cháu ăn ngon miệng nhung nếu để 2 ngày không đánh là cháu ăn kém hơn . Lúc đó miệng thở hơi hôi v ...

Trị nấm âm đạo khi mang thai

Năm nay tôi 31 tuổi, phụ khoa mắc bệnh nấm âm đạo đã chữa trị nhưng chưa dứt điểm và hiện nay tôi đang có thai (khoảng 1,5 tháng), tôi thấy vẫn đang có hiện tượng ngưa. Xin hỏi Bác sỹ có dùng được thuốc gì không, và có thể đặt thuốc như loại thuốc đã sử dụng trước khi có thai khô ...

Viêm âm đạo do nấm? Thuốc sử dụng có gây buồn nôn cho người sử dụng?

Em đi khám bệnh ở Phòng khám tư, được xác định bị nấm nặng , Bác sĩ bảo phải trị hơn 6 tuần và kê toa, nhưng em cảm thấy chống mặt buồn nôn và ko hề thuyên giảm việc ngứa âm đao. Em rất hoang mang xin Bác sĩ cho em hỏi công dụng thuốc này như thế nào và liệu sau 6 tuần có trị hết ...

Làm thế nào để thuốc trị nấm âm đạokhông ảnh hưởng đến thai nhi

Tôi đã có thai 8 tuần, hiện nay tôi đang bị nấm âm đạo đi giải ra nhiều nước vàng và có ra màu trắng đục trước khi đi giải và thỉnh thoảng lên cơn ngứa ở vùng kín hiện nay tôi đang dặt thuốc Nystatin . Vậy xin hỏi bác sỹ làm thế nào để thuốc không ảnh hưởng đến thai nhi và dùng l ...

khí hư và công thức điều trị

Lâu nay em bị ra khí hư đặc màu vàng, có khi màu xanh, khó chiu. Trước đây em từng bị nổi mụn có nhân màu trắng đục, đặc như mủ ở vành trong, bây giờ thì hết rôi. Bình thường cũng hơi ngứa, đặc biệt khi quan hệ thì ngứa và sau đấy thì đau rạt Hôm rồi em đi khám BS bảo có xét nghi ...

- Thuocbietduoc.com.vn cung cấp thông tin về hơn 30.000 loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn. - Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn cho mục đích tham khảo, tra cứu và không dành cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
Thông tin Thuốc và Biệt Dược
- Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn
- Email: contact@thuocbietduoc.com.vn