Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc tên:Metronidazole

Tổng số: 49 thuốc

Metronidazole-Akos

Thành phần: Metronidazole
Metronidazole-Akos - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm-0,5g/100ml
Sản xuất: Sintez Joint Stock Company - NGA
Đăng ký: Binex Co., Ltd - MỸ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-1613-06

Metronidazole BP 250mg

Thành phần: Metronidazole
Metronidazole BP 250mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNA-2926-05

Metronidazole 5mg/ml

Thành phần: Metronidazole
Metronidazole 5mg/ml - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Đăng ký: Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk - ĐỨC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-9179-04

Metronidazole 500mg/100ml

Thành phần: Metronidazole
Metronidazole 500mg/100ml - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Wuhan Grand Pharm Goup Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Đăng ký: Wuhan Grand Pharm Goup Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-10406-05

Metronidazole 500mg/100ml

Thành phần: Metronidazole
Metronidazole 500mg/100ml - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền
Sản xuất: Jiangsu Pengyao Pharm Inc. China - TRUNG QUỐC
Đăng ký: Nomura Trading Co., Ltd - NHẬT BẢN
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-8814-04

Metronidazole 500mg/100ml

Thành phần: Metronidazole
Metronidazole 500mg/100ml - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Bột pha dung dịch tiêm truyền
Sản xuất: B.Braun Medical Industries S.B - MA LAI XI A
Đăng ký: B.Braun Medical Industries S.B - MA LAI XI A
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-7061-02

Metronidazole 500mg

Thành phần: Mỗi chai 100ml chứa: Metronidazol 500mg
Metronidazole 500mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền
Sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-30683-18

Metronidazole Tablets BP 250mg

Thành phần: Metronidazole
Metronidazole Tablets BP 250mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Micro Labs., Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Micro Labs., Ltd - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-9763-10

Metronidazole

Thành phần: Metronidazole
Metronidazole - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Shandong Hualu Pharmaceutical Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Đăng ký: Wuhan Grand Pharm Goup Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-15661-12

Thuốc tiêm Metronidazole

Thành phần: Metronidazole
Thuốc tiêm Metronidazole - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Bengbu Fengyuan Tushan Pharmaceutical Co., Ltd. - TRUNG QUỐC
Đăng ký: Tai Yu Chemical & Pharma Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-14375-11

Thuốc tiêm Metronidazole

Thành phần: Metronidazole
Thuốc tiêm Metronidazole - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Bengbu Fengyuan Tushan Pharmaceutical Co., Ltd. - TRUNG QUỐC
Đăng ký: Tai Yu Chemical & Pharma Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-14375-11

Metronidazole-AKOS

Thành phần: Metronidazole
Metronidazole-AKOS - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Dịch truyền
Sản xuất: Sintez Joint Stock Company - NGA
Đăng ký: Open Joint Stock "Kurgan Joint Stock Company of Medical Preparation and Articles" JSC Sintez - NGA
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-12590-11

Metronidazole Intravenous Infusion 500mg/100ml

Thành phần: Metronidazole
Metronidazole Intravenous Infusion 500mg/100ml - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền
Sản xuất: Sheree Krishnakeshav Laboratories Ltd - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Rồng Vàng - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-13002-11

Metronidazole Injection

Thành phần: Metronidazole
Metronidazole Injection  - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Dung dịchtiêm
Sản xuất: Wuhan Tiantianming Pharmaceutical Corporation - TRUNG QUỐC
Đăng ký: Wuhan Tiantianming Pharmaceutical Corporation - TRUNG QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-12065-11

Metronidazole Infusion

Thành phần: Metronidazole
Metronidazole Infusion - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Dung dịch truyền
Sản xuất: Ltd "Uria-farm" - U CRAI NA
Đăng ký: Công ty Cổ phần Dược Đại Nam - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-11716-11

Metronidazole Intravenous Infusion BB-Nirmet

Thành phần: Metronidazole
Metronidazole Intravenous Infusion BB-Nirmet - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền
Sản xuất: Nirma Limited - ẤN ĐỘ
Đăng ký: Nirma Limited - ẤN ĐỘ
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-11214-10

Metronidazole Stada 500mg

Thành phần: Metronidazol 500mg
Metronidazole Stada 500mg - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc:
Sản xuất: Công ty liên doanh TNHH Stada-Việt Nam - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-10732-10

Metronidazole Injection 500mg/100ml

Thành phần: Metronidazole
Metronidazole Injection 500mg/100ml - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Dung dịch truyền
Sản xuất: Wuhan Grand Pharm Goup Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Đăng ký: China National Pharmaceutical Foreign Trade Corporation (Sino-Pharm) - TRUNG QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-7624-09

Metronidazole Injection

Thành phần: Metronidazole
Metronidazole Injection  - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Dung dịch truyền
Sản xuất: Shijiazhuang No.4 Pharmaceutiacls Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Đăng ký: Dasan Medichem Co., Ltd - HÀN QUỐC
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-7659-09

Metronidazole Injection

Thành phần: Metronidazole
Metronidazole Injection  - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
Dạng thuốc: Dung dịch truyền tĩnh mạch
Sản xuất: Anhui Doulbe-Crane Pharmaceutical Co., Ltd. - TRUNG QUỐC
Đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Hiệp Thuận Thành - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-7546-09
Trước 1 2 3 Tiếp

Metronidazole là thuốc gì? thông tin chỉ định,liều dùng,tác dụng phụ của thuốc

Thông tin công dụng, chỉ định, liều dùng, tác dụng phụ của thuốc Metronidazole

Metronidazole là thuốc gì? Chỉ định,liều dùng,tác dụng phụ của thuốc

Thông tin công dụng, chỉ định, liều dùng, tác dụng phụ của thuốc Metronidazole

Dùng thuốc Neo tergynan có ảnh hưởng tới thai nhi không

Ngày đầu của kinh chót là 28/3. Em có đặt âm đạo thuốc Neo tergynan từ ngày 7-15/4. Chu kỳ kinh em không đều, nhưng thông thường là từ 30-35 ngay. Quan hệ với chồng từ ngày 16/4. Ngày 14/5, siêu âm thai 5 tuần Vậy, thuốc có tác động xấu đến thai không Hiện tại e rất lo lăng ...

Điều trị viêm âm đạo do nhiễm tạp khuẩn

tôi có huyết trắng sau khi đi khám bác sỹ có kết quả sau: soi tươi không tìm thấy vi nấm và trichomonas gây bệnh, nhuôm gram thấy (++). bác sỹ kết luận là viêm âm đạo cho thuốc Metronidazole 250g uống 500g trong 7 ngày mỗi ngày 2lần và dùng Polygynax đặt âm đạo trong 10 ngày ...

Điều trị bệnh viêm hành tá tràng mạn tính

Ba em bị viêm thành tá tràng mãn tính đã đi khám nhiều nợi Bác sĩ cho thuốc như sau: - Buscopan HYOSCINE-N-BUTYBROMIDE 10mg liều dùng 2 lần 1 ngày - Lần 1 viên sau khi ăn - Clarithromycin Stada 500mg liều dùng ngày 2 lần - Lần 1 viên sau khi ăn - Flagyl 250mg Metronidazole li ...

- Thuocbietduoc.com.vn cung cấp thông tin về hơn 30.000 loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn. - Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn cho mục đích tham khảo, tra cứu và không dành cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
Thông tin Thuốc và Biệt Dược
- Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn
- Email: contact@thuocbietduoc.com.vn