DR. B SCHEFFLER NACHF GMBH

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 6 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 6 loại
Additiva multivitamin tropic

Additiva multivitamin tropic - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên sủi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 20 viên
Nhà sản xuất: Kruger GmbH & Co. KG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Dr. B Scheffler Nachf GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-6549-02

Additiva vitamin C red orange

Additiva vitamin C red orange - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên sủi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 20 viên
Nhà sản xuất: Dr. B Scheffler Nachf GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Dr. B Scheffler Nachf GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-7354-03

Activline Calcium

Activline Calcium - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén sủi bọt
Quy cách đóng gói: Tuýp 20 viên
Nhà sản xuất: Dr. B Scheffler Nachf GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Bình Việt Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-12266-11

Activline Magnesium

Activline Magnesium - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén sủi bọt
Quy cách đóng gói: Tuýp 20 viên
Nhà sản xuất: Dr. B Scheffler Nachf GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Bình Việt Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-12267-11

Activline Vitamin C

Activline Vitamin C - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén sủi bọt
Quy cách đóng gói: Tuýp 20 viên
Nhà sản xuất: Dr. B Scheffler Nachf GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Bình Việt Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-14059-11

Activline Vitamin C

Activline Vitamin C - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén sủi bọt
Quy cách đóng gói: Tuýp 20 viên
Nhà sản xuất: Dr. B Scheffler Nachf GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Bình Việt Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-14059-11

Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn