CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VTYT HÀ NAM

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 51 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 51 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Atmecin

Atmecin
Dạng bào chế: Viên nén bao tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 2, 4, 6, 8, 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược VTYT Hà Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược VTYT Hà Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-35093-21

Linezin

Linezin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Siro uống
Quy cách đóng gói: Hộp 20 ống x 5ml; Hộp 30 ống x 5ml; Hộp 20 gói x 5ml; Hộp 30 gói x 5ml; Chai 60 ml; Hộp 1 chai x 90 ml; Hộp 1 chai x 120 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược VTYT Hà Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược VTYT Hà Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: 893110059323

Meviflon

Meviflon - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên; Hộp 3 vỉ x 10 viên; Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược VTYT Hà Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Quang Anh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: 893100222423

Btozka

Btozka - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên; Hộp 3 vỉ x 10 viên; Hộp 6 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược VTYT Hà Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Quang Anh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: 893110247823

Ceftofive 40mg/5ml

Ceftofive 40mg/5ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cốm pha hỗn dịch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 50ml, 100ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược VTYT Hà Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Khang Lâm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-35732-22

Colibium

Colibium - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên; Hộp 3 vỉ x 10 viên; Hộp 5 vỉ x 10 viên; Hộp 1 vỉ x 20 viên; Hộp 3 vỉ x 20 viên; Hộp 5 vỉ x 20 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược VTYT Hà Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược VTYT Hà Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-36177-22

Eferoxol 30

Eferoxol 30 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên sủi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp x 10 viên; Hộp 1 tuýp x 20 viên; Hộp 2 vỉ x 4 viên; Hộp 3 vỉ x 4 viên; Hộp 5 vỉ x 4 viên; Hộp 10 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược VTYT Hà Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược VTYT Hà Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: 893100004923

Emicin 3G

Emicin 3G - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cốm pha dung dịch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 gói; Hộp 2 gói; Hộp 5 gói; Hộp 10 gói
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược VTYT Hà Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược VTYT Hà Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: 893110246123

Hebozeta 20

Hebozeta 20 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 30 gói
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược VTYT Hà Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Dược Phú Lâm Trang - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-36257-22

Hebozeta 40

Hebozeta 40 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 30 gói
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược VTYT Hà Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Dược Phú Lâm Trang - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-36258-22

Lingasol lozenges

Lingasol lozenges - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên ngậm
Quy cách đóng gói: Hộp 2, 5, 10 vỉ x 6 viên; Hộp 2, 5, 10 vỉ x 8 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược VTYT Hà Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược VTYT Hà Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-35751-22

Lopecin

Lopecin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Si rô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 15ml; Hộp 1 lọ 30ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược VTYT Hà Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược VTYT Hà Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: 893110246223

Nacofen DT

Nacofen DT - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén phân tán
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên; Hộp 2 vỉ x 10 viên; Hộp 3 vỉ x 10 viên; Hộp 5 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược VTYT Hà Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Quang Anh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: 893110247723

Piroxol sachet

Piroxol sachet - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cốm pha hỗn dịch
Quy cách đóng gói: Hộp 12 gói; Hộp 20 gói; Hộp 24 gói
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược VTYT Hà Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược VTYT Hà Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: 893100246323

Realcos

Realcos - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai x 60ml; Hộp 1 chai x 90ml; Hộp 1 chai x 120ml; Hộp 20 ống x 5ml; Hộp 20 ống x 10ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược VTYT Hà Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược VTYT Hà Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-36176-22

Trang 1 /4
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2024  Thuocbietduoc.com.vn