MEDANA PHARMA SPOLKA AKCYJNA

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 11 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 11 loại
Aquadetrim vitamin D3

Aquadetrim vitamin D3
Dạng bào chế: Dung dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 10ml
Nhà sản xuất: Medana Pharma Spolka Akcyjna - BA LAN
Nhà đăng ký: Pharmaceuticals Works Polpharma S.A - BA LAN
Số Đăng ký: VN-21328-18

Biseptol

Biseptol
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 80ml
Nhà sản xuất: Medana Pharma Spolka Akcyjna - BA LAN
Nhà đăng ký: Medana Pharma Spolka Akcyjna - BA LAN
Số Đăng ký: VN-5512-10

Polebufen

Polebufen
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 100ml, 120ml
Nhà sản xuất: Medana Pharma Spolka Akcyjna - BA LAN
Nhà đăng ký: Pharmaceuticals Works Polpharma S.A - BA LAN
Số Đăng ký: VN-21329-18

Aquadetrim

Aquadetrim
Dạng bào chế: Dung dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 10ml
Nhà sản xuất: Medana Pharma Spolka Akcyjna - BA LAN
Nhà đăng ký: Medana Pharma Spolka Akcyjna - BA LAN
Số Đăng ký: VN-11180-10

Flucofast

Flucofast - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 1 viên
Nhà sản xuất: Medana Pharma Spolka Akcyjna - BA LAN
Nhà đăng ký: Medana Pharma Spolka Akcyjna - BA LAN
Số Đăng ký: VN-5513-10

Flucofast

Flucofast - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Medana Pharma Spolka Akcyjna - BA LAN
Nhà đăng ký: Medana Pharma Spolka Akcyjna - BA LAN
Số Đăng ký: VN-5514-10

Pirolam

Pirolam - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch dùng ngoài
Quy cách đóng gói: Hộp 1 ống x 20g
Nhà sản xuất: Medana Pharma Spolka Akcyjna - BA LAN
Nhà đăng ký: Medana Pharma Spolka Akcyjna - BA LAN
Số Đăng ký: VN-9745-10

Bobotic Oral Drops

Bobotic Oral Drops - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống nhỏ giọt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai thủy tinh 30ml
Nhà sản xuất: Medana Pharma Spolka Akcyjna - BA LAN
Nhà đăng ký: Medana Pharma Spolka Akcyjna - BA LAN
Số Đăng ký: VN-14253-11

Bobotic Oral Drops

Bobotic Oral Drops - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống nhỏ giọt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai thủy tinh 30ml
Nhà sản xuất: Medana Pharma Spolka Akcyjna - BA LAN
Nhà đăng ký: Medana Pharma Spolka Akcyjna - BA LAN
Số Đăng ký: VN-14253-11

Ibufen D Oral Suspension

Ibufen D Oral Suspension - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Chai nhựa 120ml, chai nhựa 80ml
Nhà sản xuất: Medana Pharma Spolka Akcyjna - BA LAN
Nhà đăng ký: Medana Pharma Spolka Akcyjna - BA LAN
Số Đăng ký: VN-13779-11

Pirolam Gel

Pirolam Gel - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Gel bôi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tube 20g
Nhà sản xuất: Medana Pharma Spolka Akcyjna - BA LAN
Nhà đăng ký: Medana Pharma S.A. - BA LAN
Số Đăng ký: VN-10393-10

Copyright © 2024  Thuocbietduoc.com.vn