CƠ SỞ ĐẶNG NGUYÊN ĐƯỜNG

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 38 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 38 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Vị thống ninh

Vị thống ninh - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 25 gam
Nhà sản xuất: Cơ sở Đặng Nguyên Đường - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V161-H06-19

Phong thấp hoàn

Phong thấp hoàn - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 30g
Nhà sản xuất: Cơ sở Đặng Nguyên Đường - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V160-H06-19

Giải phong tiêu độc nhuận trường

Giải phong tiêu độc nhuận trường - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 30g
Nhà sản xuất: Cơ sở Đặng Nguyên Đường - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V159-H06-19

Chỉ thống hoàn

Chỉ thống hoàn - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 30g
Nhà sản xuất: Cơ sở Đặng Nguyên Đường - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V158-H06-19

Đại tràng thống viêm hoàn

Đại tràng thống viêm hoàn - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 01 chai 30g hoàn cứng
Nhà sản xuất: Cơ sở Đặng Nguyên Đường - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Cơ sở Đặng Nguyên Đường - VIỆT NAM
Số Đăng ký: V175-H02-19

Ðại bổ thận hoàn

Ðại bổ thận hoàn - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hoàn mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 hoàn mềm X 7 g
Nhà sản xuất: Cơ sở Đặng Nguyên Đường - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VND-0322-00

Ðại bổ thận hoàn

Ðại bổ thận hoàn - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 30 g hoàn cứng
Nhà sản xuất: Cơ sở Đặng Nguyên Đường - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VND-0323-00

Hoàn Thanh can

Hoàn Thanh can - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 30 g hoàn cứng
Nhà sản xuất: Cơ sở Đặng Nguyên Đường - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VND-0324-00

Hoàn Thanh can lương huyết

Hoàn Thanh can lương huyết - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hoàn mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 hoàn mềm x 7g
Nhà sản xuất: Cơ sở Đặng Nguyên Đường - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VND-0519-03

Phong thấp hoàn

Phong thấp hoàn - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 30 g hoàn cứng
Nhà sản xuất: Cơ sở Đặng Nguyên Đường - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VND-0325-00

Tỷ viêm hoàn

Tỷ viêm hoàn - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hoàn cứng
Quy cách đóng gói: hộp 60 g hoàn cứng
Nhà sản xuất: Cơ sở Đặng Nguyên Đường - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VND-3341-05

Vị Thống Ninh

Vị Thống Ninh - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thùng 60 hộp X 25 g
Quy cách đóng gói: Thùng 60 hộp X 25 g
Nhà sản xuất: Cơ sở Đặng Nguyên Đường - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VND-0326-00

Yêu Thống hoàn

Yêu Thống hoàn - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên hoàn mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 viên hoàn mềm x 7g
Nhà sản xuất: Cơ sở Đặng Nguyên Đường - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VND-0520-03

Bổ huyết kiện tỳ hoàn

Bổ huyết kiện tỳ hoàn - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 30g hoàn cứng
Nhà sản xuất: Cơ sở Đặng Nguyên Đường - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1168-H12-10

Bổ thận thượng phương

Bổ thận thượng phương - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 30g viên hoàn cứng
Nhà sản xuất: Cơ sở Đặng Nguyên Đường - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1100-H12-10

Trang 1 /3
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn