CƠ SỞ KINH DOANH THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN PHƯƠNG HOÀ ĐƯỜNG

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 5 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 5 loại
Bá thống cao

Bá thống cao - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cao lỏng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai
Nhà sản xuất: Cơ sở kinh doanh thuốc Y học Cổ truyền Phương Hoà Đường - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V651-H12-10

Bá thống cao

Bá thống cao - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: hộp 1 chai 200 ml cao lỏng
Nhà sản xuất: Cơ sở kinh doanh thuốc Y học Cổ truyền Phương Hoà Đường - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V651-H12-10

Bá thống hoàn

Bá thống hoàn - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: hộp 1 lọ 22 gam viên hoàn cứng
Nhà sản xuất: Cơ sở kinh doanh thuốc Y học Cổ truyền Phương Hoà Đường - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1511-H12-10

Phong thấp tê bại cốt thống hoàn

Phong thấp tê bại cốt thống hoàn - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: hộp 10 gói x 6 gam hoàn cứng
Nhà sản xuất: Cơ sở kinh doanh thuốc Y học Cổ truyền Phương Hoà Đường - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V429-H12-10

Xổ độc gan giải phong hoàn

Xổ độc gan giải phong hoàn - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: hộp 1 lọ x 30 gam, túi 10 gam hoàn cứng
Nhà sản xuất: Cơ sở kinh doanh thuốc Y học Cổ truyền Phương Hoà Đường - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V430-H12-10

Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn