B.BRAUN MEDICAL AG

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 13 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 13 loại
Aminoplasmal 5% E

Aminoplasmal 5% E
Dạng bào chế: Dịch truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Chai thủy tinh 250ml; 500ml; hộp 10 chai
Nhà sản xuất: B.Braun Medical AG
Nhà đăng ký: B.Braun Medical Industries S.B - MA LAI XI A
Số Đăng ký: VN-4168-07

Tetraspan 6% solution for infusion

Tetraspan 6% solution for infusion - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Chai 500ml, hộp 10 chai 500ml, túi 250ml, túi 500ml, hộp 20 túi 250ml, hộp 20 túi 500ml
Nhà sản xuất: B.Braun Medical AG
Nhà đăng ký: B.Braun Medical Industries S.B - MA LAI XI A
Số Đăng ký: VN-18497-14

Tetraspan 10% solution for infusion

Tetraspan 10% solution for infusion - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: B.Braun Medical AG
Nhà đăng ký: B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. - MA LAI XI A
Số Đăng ký: VN-19008-15

Nutriflex peri

Nutriflex peri - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Túi 1000ml hoặc hộp 5 túi 1000ml
Nhà sản xuất: B.Braun Medical AG
Nhà đăng ký: B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. - MA LAI XI A
Số Đăng ký: VN-18157-14

Nutriflex plus

Nutriflex plus - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 5 túi 1000ml; hộp 5 túi 2000ml
Nhà sản xuất: B.Braun Medical AG
Nhà đăng ký: B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. - MA LAI XI A
Số Đăng ký: VN-18158-14

Nutriflex special

Nutriflex special - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 5 túi 1000ml; hộp 5 túi x 1500ml
Nhà sản xuất: B.Braun Medical AG
Nhà đăng ký: B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd. - MA LAI XI A
Số Đăng ký: VN-18159-14

Nutriflex plus

Nutriflex plus - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dịch truyền
Quy cách đóng gói: Túi nhựa 1000ml, 2000ml
Nhà sản xuất: B.Braun Medical AG
Nhà đăng ký: B.Braun Medical Industries S.B - MA LAI XI A
Số Đăng ký: VN-7468-09

Nutriflex special

Nutriflex special - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: dịch truyền
Quy cách đóng gói: Túi 1000ml, 1500ml
Nhà sản xuất: B.Braun Medical AG
Nhà đăng ký: B.Braun Medical Industries S.B - MA LAI XI A
Số Đăng ký: VN-7469-09

Nutriflex Peri solution for infusion

Nutriflex Peri solution for infusion - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Túi 1000ml, 2000ml
Nhà sản xuất: B.Braun Medical AG
Nhà đăng ký: B.Braun Medical Industries S.B - MA LAI XI A
Số Đăng ký: VN-6921-08

Tetraspan 10% solution for infusion

Tetraspan 10% solution for infusion - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Túi 250ml,500ml, chai 500ml
Nhà sản xuất: B.Braun Medical AG
Nhà đăng ký: B.Braun Medical Industries S.B - MA LAI XI A
Số Đăng ký: VN-6922-08

Tetraspan 6% solution for infusion

Tetraspan 6% solution for infusion - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Túi 250ml,500ml, 1000ml, chai 500ml
Nhà sản xuất: B.Braun Medical AG
Nhà đăng ký: B.Braun Medical Industries S.B - MA LAI XI A
Số Đăng ký: VN-6923-08

4,2% w/v Sodium Bicarbonate

4,2% w/v Sodium Bicarbonate - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dịch truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Chai thủy tinh 250ml; hộp 10 chai
Nhà sản xuất: B.Braun Medical AG
Nhà đăng ký: B.Braun Medical Industries S.B - MA LAI XI A
Số Đăng ký: VN-4166-07

Aminoplasmal 10% E

Aminoplasmal 10% E - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dịch truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Chai thủy tinh 250ml; 500ml; hộp 10 chai
Nhà sản xuất: B.Braun Medical AG
Nhà đăng ký: B.Braun Medical Industries S.B - MA LAI XI A
Số Đăng ký: VN-4167-07

Copyright © 2024  Thuocbietduoc.com.vn