ASTRAZENECA UK., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 43 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch: 14 loại
Zoladex

Zoladex - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc cấy dưới da giải phóng kéo dài chứa trong bơm tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 bơm tiêm đơn liều chứa thuốc cấy dưới da giải phóng kéo dài
Nhà sản xuất: AstraZeneca UK., Ltd - ANH
Nhà đăng ký: AstraZenca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN3-331-21

Nolvadex D

Nolvadex D
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: AstraZeneca UK., Ltd - ANH
Nhà đăng ký: AstraZeneca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-7771-03

Nolvadex-D

Nolvadex-D
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: AstraZeneca UK., Ltd - ANH
Nhà đăng ký: AstraZeneca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VH-19007-15

Zoladex

Zoladex
Dạng bào chế: Thuốc tiêm dưới da (cấy phóng thích chậm)
Quy cách đóng gói: Hộp 1 bơm tiêm có thuốc
Nhà sản xuất: AstraZeneca UK., Ltd - ANH
Nhà đăng ký: AstraZeneca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-8437-04

Iressa

Iressa
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 túi nhôm x 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: AstraZeneca UK., Ltd - ANH
Nhà đăng ký: AstraZenca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-20652-17

Nolvadex

Nolvadex - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: AstraZeneca UK., Ltd - ANH
Nhà đăng ký: AstraZenca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-20911-18

Iressa

Iressa - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: AstraZeneca UK., Ltd - ANH
Nhà đăng ký: AstraZeneca A.B - THỤY ĐIỂN
Số Đăng ký: VN-12853-11

Iressa

Iressa - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: AstraZeneca UK., Ltd - ANH
Nhà đăng ký: AstraZeneca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-15209-12

Zoladex

Zoladex - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc tiêm dưới da (cấy phóng thích chậm)
Quy cách đóng gói: Hộp 1 bơm tiêm đơn liều chứa thuốc cấy phóng thích chậm (depot)
Nhà sản xuất: AstraZeneca UK., Ltd - ANH
Nhà đăng ký: AstraZeneca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-8435-09

Zoladex

Zoladex - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc tiêm dưới da (cấy phóng thích chậm)
Quy cách đóng gói: Hộp 1 bơm tiêm có thuốc
Nhà sản xuất: AstraZeneca UK., Ltd - ANH
Nhà đăng ký: AstraZenca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-20226-17

Nolvadex

Nolvadex - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: AstraZeneca UK., Ltd - ANH
Nhà đăng ký: AstraZeneca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-5752-01

Nolvadex

Nolvadex - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao-10mg
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: AstraZeneca UK., Ltd - ANH
Nhà đăng ký: AstraZenca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-1584-06

Nolvadex

Nolvadex - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: AstraZeneca UK., Ltd - ANH
Nhà đăng ký: AstraZeneca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-13483-11

Nolvadex-D

Nolvadex-D - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ 10 viên
Nhà sản xuất: AstraZeneca UK., Ltd - ANH
Nhà đăng ký: AstraZeneca Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-7977-09

Copyright © 2024  Thuocbietduoc.com.vn