ZUELLIG PHARMA PTE., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 132 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch: 11 loại
Tapdin

Tapdin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Sydenham Laboratories, Inc - PHI LÍP PIN
Nhà đăng ký: Zuellig Pharma Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-19376-15

Caelyx

Caelyx - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc pha tiêm truyền-2mg Doxorubicine
Quy cách đóng gói: Lọ 10ml; 25ml
Nhà sản xuất: Ben Venue Labs., Inc - MỸ
Nhà đăng ký: Zuellig Pharma Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-1563-06

Endoxan Asta

Endoxan Asta - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ
Nhà sản xuất: Asta Medica A.G - ĐỨC
Nhà đăng ký: Zuellig Pharma Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-6764-02

Endoxan Asta

Endoxan Asta - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ
Nhà sản xuất: Asta Medica A.G - ĐỨC
Nhà đăng ký: Zuellig Pharma Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-6765-02

Endoxan Asta

Endoxan Asta - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ
Nhà sản xuất: Asta Medica A.G - ĐỨC
Nhà đăng ký: Zuellig Pharma Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-6766-02

Fugerel

Fugerel - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Lọ 100 viên
Nhà sản xuất: S-P Canada - CA NA DA
Nhà đăng ký: Zuellig Pharma Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-10439-05

Zadaxin

Zadaxin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm-1,6mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ + 1 ống dung môi 1ml
Nhà sản xuất: Patheon Italia. SPA - Ý
Nhà đăng ký: Zuellig Pharma Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-0710-06

Peglasta

Peglasta - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 bơm tiêm đóng sẵn 0,6ml
Nhà sản xuất: F.Hoffmann-La Roche., Ltd - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Zuellig Pharma Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-15698-12

Temodal Capsules

Temodal Capsules - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 5 viên
Nhà sản xuất: Orion Pharma - PHẦN LAN
Nhà đăng ký: Zuellig Pharma Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-4687-07

Temodal Capsules

Temodal Capsules - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 5 viên
Nhà sản xuất: Orion Pharma - PHẦN LAN
Nhà đăng ký: Zuellig Pharma Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-4688-07

Tenodal Capsules

Tenodal Capsules - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 5 viên
Nhà sản xuất: Orion Pharma - PHẦN LAN
Nhà đăng ký: Zuellig Pharma Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-4686-07

Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn