NOVARTIS AG

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 126 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch: 12 loại
Zometa

Zometa - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô để pha tiêm-4mg
Quy cách đóng gói: Hộp (1 lọ bột pha tiêm + 1 ống dung môi 5ml)
Nhà sản xuất: Novartis Pharm Stein A.G - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Novartis AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-0968-06

Femara

Femara - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Novartis Pharm Stein A.G - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Novartis AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-7708-03

Glivec

Glivec - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim-100mg
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Novartis Pharm Stein A.G - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Novartis AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-0537-06

Glivec

Glivec - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim-400mg
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Novartis Pharm Stein A.G - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Novartis AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-0538-06

Sandimmun Neoral

Sandimmun Neoral - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm-25mg
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 5 viên
Nhà sản xuất: R.P Scherer GmbH & Co. KG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Novartis AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-1463-06

Sandimmun Neoral

Sandimmun Neoral - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm-100mg
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 5 viên
Nhà sản xuất: R.P Scherer GmbH & Co. KG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Novartis AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-1464-06

Sandostatin

Sandostatin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống x 1ml
Nhà sản xuất: Novartis Pharm Stein A.G - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Novartis AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-7709-03

Sandostatin

Sandostatin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống x 1ml
Nhà sản xuất: Novartis Pharm Stein A.G - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Novartis AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-7710-03

Femara

Femara - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Novartis Pharm Stein A.G - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Novartis AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-6749-08

Sandostatin

Sandostatin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống 1ml
Nhà sản xuất: Novartis Pharm Stein A.G - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Novartis AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-7300-08

Zometa

Zometa - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc để pha dung dịch truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 4mg/5ml
Nhà sản xuất: Novartis Pharm Stein A.G - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Novartis AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-7301-08

Sandimmun

Sandimmun - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc để tiêm truyền-50mg/ml
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ x 1ml
Nhà sản xuất: Novartis Pharm Stein A.G - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Novartis AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-3132-07

Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn