ESSETI FARMACEITICI S.R.L

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 21 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc hướng tâm thần: 6 loại
Esseton 1000

Esseton 1000 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm-1000mg/4ml
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống x 4ml
Nhà sản xuất: Esseti Farmaceitici S.r.l - Ý
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Việt Lâm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-0206-06

Esseton 500

Esseton 500 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm-500mg/2ml
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống x 2ml
Nhà sản xuất: Esseti Farmaceitici S.r.l - Ý
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Việt Lâm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-0207-06

Esston 500

Esston 500 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc tiêm-500mg/4ml
Quy cách đóng gói: Hộp 5 lọ
Nhà sản xuất: Esseti Farmaceitici S.r.l - Ý
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Việt Lâm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-2220-06

Kemodyn 1000

Kemodyn 1000 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm-250mg/ml
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống x 4ml
Nhà sản xuất: Esseti Farmaceitici S.r.l - Ý
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Việt Lâm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-0815-06

Kemodyn 500

Kemodyn 500 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm-250mg/ml
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống x 2ml
Nhà sản xuất: Esseti Farmaceitici S.r.l - Ý
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Việt Lâm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-0816-06

Kemodyn 1000

Kemodyn 1000 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống 4ml
Nhà sản xuất: Esseti Farmaceitici S.r.l - Ý
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-13014-11

Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn