CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAM ĐỒNG

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 60 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc hướng tâm thần: 5 loại
Asentra 50mg

Asentra 50mg
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: KRKA, D.D., . Novo Mesto - XLÔ VEN NI A
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Nam Đồng - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-19911-16

Mirzaten 30mg

Mirzaten 30mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 30 viên
Nhà sản xuất: KRKA, D.D., . Novo Mesto - XLÔ VEN NI A
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Nam Đồng - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-17922-14

Qcolin Capsule

Qcolin Capsule - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 12 viên
Nhà sản xuất: Qilu Pharma Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Nam Đồng - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-16724-13

Qcolin Capsule

Qcolin Capsule - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Qilu Pharma Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Nam Đồng - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-3933-07

Qcolin Injection

Qcolin Injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống
Nhà sản xuất: Qilu Pharma Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Nam Đồng - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-3934-07

Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn