CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẢI PHÒNG

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 56 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc hướng tâm thần: 6 loại
Cinarizin 25mg

Cinarizin 25mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 25 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hải Phòng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V454-H12-05

Clorpromazin 25mg

Clorpromazin 25mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: lọ 500 viên nén bao đường
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hải Phòng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V843-H12-05

Haloperidol 1,5mg

Haloperidol 1,5mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 25 viên, lọ 500 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hải Phòng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V971-H12-05

Levomepromazin 25mg

Levomepromazin 25mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: lọ 50 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hải Phòng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1032-H12-05

Piracetam 400mg

Piracetam 400mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hải Phòng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1208-H12-05

Rotundin 60mg

Rotundin 60mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hải Phòng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V773-H12-05

Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn