CÔNG TY CỔ PHẦN FRESENIUS KABI BIDIPHAR

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 107 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc hướng tâm thần: 6 loại
Piracetam Kabi 12g/60ml

Piracetam Kabi 12g/60ml
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 60ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-21955-14

Dexmedetomidine Kabi

Dexmedetomidine Kabi - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 5 lọ x 2 ml
Nhà sản xuất: Gland Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-20936-18

Piracetam Kabi

Piracetam Kabi - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 6 ống x 5ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25362-16

Atelin 1000

Atelin 1000 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống x4ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Việt Lâm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-19684-13

Atelin 500

Atelin 500 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống x2ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Việt Lâm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-19685-13

Nudipyl 1G

Nudipyl 1G - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 6 ống x 5ml, dung dịch tiêm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-11245-10

Copyright © 2024  Thuocbietduoc.com.vn