CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 294 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc hướng tâm thần: 17 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Rotundin - BVP

Rotundin - BVP
Dạng bào chế: viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ (vỉ nhôm-PVC) x 10 viên, Hộp 1 chai 200 viên (chai nhựa HDPE)
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-19262-13

Transda

Transda
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: hộp 10 vỉ x 10 viên (vỉ nhôm-PVC)
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-27689-17

Nuradre 300

Nuradre 300
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-27684-17

Nuradre 400

Nuradre 400
Dạng bào chế: Hộp 5 vỉ x 10 viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-14150-11

Wecetam 800

Wecetam 800
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên (vỉ nhôm-PVC)
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-27690-17

Ausvair 75

Ausvair 75
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-14141-11

Topbrain

Topbrain
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-15309-11

Ausvair 150

Ausvair 150 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28759-18

Wecetam 400

Wecetam 400 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29614-18

Gacnero

Gacnero - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên (vỉ nhôm - nhôm hoặc nhôm - PVC)
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26056-17

Galamento 400

Galamento 400 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26057-17

Neuceris

Neuceris - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-22728-15

Transda

Transda - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên (vỉ nhôm - PVC)
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-9934-10

Ausvair 150

Ausvair 150 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hộp 3 vỉ x 10 viên nang (vỉ nhôm-PVC)
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên nang (vỉ nhôm-PVC)
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-14140-11

Nuradre 300

Nuradre 300 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hộp 5 vỉ x 10 viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-14149-11

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn