ZUELLIG PHARMA PTE., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 132 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc hướng tâm thần: 13 loại
Efexor

Efexor - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang giải phóng kéo dài
Quy cách đóng gói: Hộp 1, 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Wyeth Medica Ireland - AI LEN
Nhà đăng ký: Zuellig Pharma Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-18976-15

Efexor

Efexor - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang giải phóng kéo dài
Quy cách đóng gói: Hộp 1,2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Wyeth Medica Ireland - AI LEN
Nhà đăng ký: Zuellig Pharma Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-18975-15

Efexor

Efexor - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Wyeth-Ayerst Canada Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Zuellig Pharma Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-6450-02

Efexor

Efexor - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Wyeth-Ayerst Canada Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Zuellig Pharma Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-6451-02

Efexor

Efexor - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Wyeth-Ayerst Canada Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Zuellig Pharma Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-6452-02

Efexor XR

Efexor XR - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Wyeth Medica Ireland - AI LEN
Nhà đăng ký: Zuellig Pharma Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-10440-05

Efexor XR

Efexor XR - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Wyeth Medica Ireland - AI LEN
Nhà đăng ký: Zuellig Pharma Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-10441-05

Efexor XR

Efexor XR - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang giải phóng chậm
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Wyeth Medica Ireland - AI LEN
Nhà đăng ký: Zuellig Pharma Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-6445-02

Efexor XR

Efexor XR - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang giải phóng chậm
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Wyeth Medica Ireland - AI LEN
Nhà đăng ký: Zuellig Pharma Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-6446-02

Neurontin

Neurontin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Godecke GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Zuellig Pharma Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-7048-02

Zoloft

Zoloft - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Pfizer (Australia) Pty., Ltd - ÚC
Nhà đăng ký: Zuellig Pharma Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-7523-03

Efexor XR

Efexor XR - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang Venlafaxine 37,5mg/viên
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Wyeth Medica Ireland - AI LEN
Nhà đăng ký: Zuellig Pharma Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-6379-08

Precedex

Precedex - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm 100mcg/ml Dexmedetomidin
Quy cách đóng gói: Hộp 25 lọ x 2ml
Nhà sản xuất: Hospira. Inc - MỸ
Nhà đăng ký: Zuellig Pharma Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-4685-07

Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn