XÍ NGHIỆP DƯỢC PHẨM 120

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 103 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc hướng tâm thần: 5 loại
Aminazin 0,025g

Aminazin 0,025g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 500 viên bao đường
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm 120 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3348-00

An thần rotundin

An thần rotundin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cốm hòa tan
Quy cách đóng gói: Cốm hoà tan tương đương 50mg Rotundin/ gói; Hộp 20 gói cốm
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm 120 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3105-00

Aphamet

Aphamet - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm 120 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3587-00

Gardenal 100mg

Gardenal 100mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 100 viên nén
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm 120 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3352-00

Rotundin 30mg

Rotundin 30mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10v, hộp 10 vỉ x 10v nén
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm 120 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-0177-02

Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn