MYUNGMOON PHARMA CO., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 78 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc hướng tâm thần: 8 loại
Kimite

Kimite
Dạng bào chế: Cao dán
Quy cách đóng gói: Hộp 2 miếng, 10 miếng
Nhà sản xuất: Myungmoon Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Myungmoon Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-9766-10

Kimite

Kimite - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cao dán
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Myungmoon Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Myungmoon Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-9155-04

Neocoline

Neocoline - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống
Nhà sản xuất: Myungmoon Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: T & T Corporation (Pharma) Pty., Ltd - ÚC
Số Đăng ký: VN-7233-02

Cetamin

Cetamin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Aurochem Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Myungmoon Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-14294-11

Cetamin

Cetamin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Aurochem Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Myungmoon Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-14294-11

Cicostaline Inj

Cicostaline Inj - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 2ml
Nhà sản xuất: SamSung Pharm Ind Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Myungmoon Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-10434-10

Neocoline Injection

Neocoline Injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm bắp, tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 2ml
Nhà sản xuất: Myungmoon Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Myungmoon Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-7294-08

Meprodil

Meprodil - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 5ml
Nhà sản xuất: Myungmoon Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VN-4959-07

Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn