CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 307 loại thuốc
Tìm trong
Dầu xoa, cao xoa: 12 loại
Dầu gió nâu

Dầu gió nâu
Dạng bào chế: Dung dịch
Quy cách đóng gói: Vỉ 6chai 10 ml; vỉ 1chai 10 ml; hộp 1chai 10 ml; chai 2 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1089-02

Dầu gió nâu

Dầu gió nâu - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dầu xoa
Quy cách đóng gói: hộp 1 chai 10 ml, vỉ 1 chai 10 ml, hộp 50 chai 20 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1089-02

Dầu gió Trắng

Dầu gió Trắng - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 10ml, hộp 1 lọ 2ml, vỉ 1 lọ 10ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0574-03

Dầu gió trắng

Dầu gió trắng - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dầu xoa
Quy cách đóng gói: chai 2 ml; 10 ml dầu xoa
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0696-01

Dầu khuynh diệp

Dầu khuynh diệp - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dầu nước
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 15ml, vỉ giấy 1chai 30ml dầu nước
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1565-04

Dầu nóng

Dầu nóng - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dầu xoa
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 30 ml dầu xoa
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0979-01

Gel Methyl salicylat

Gel Methyl salicylat - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Gel bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10 g; hộp 1 tuýp 30 g gel bôi da
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0478-00

Methyl salicylat

Methyl salicylat - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc mỡ
Quy cách đóng gói: tuýp 10 g, 30 g thuốc mỡ
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1091-02

Methyl salicylat

Methyl salicylat - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Gel xoa da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10 g; 30 g; vỉ 1 tuýp 50 g gel xoa da
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1092-02

Salymet

Salymet - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Gel
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10g, 30g, 50g gel
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V818-H12-05

Salymet

Salymet - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc mỡ
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp nhôm 10g, hộp 1 tuýp nhựa 30g, vỉ giấy 1 tuýp nhựa 30g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-4707-08

Dầu nóng

Dầu nóng - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dầu xoa
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 30ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-3158-07

Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn