CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 800 loại thuốc
Tìm trong
Thực phẩm chức năng: 5 loại
Surbex BrainBoost

Surbex BrainBoost
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: 8589/2018/DKSP

Aspamic

Aspamic
Dạng bào chế: Thuốc bột
Quy cách đóng gói: Hộp 50 gói x 1g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: 7283/2017-ATTP-XNCB

Aspamic

Aspamic - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột
Quy cách đóng gói: Hộp 70 gói x 1g, hộp 100 gói x 1g thuốc bột
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1058-06

Aspamic 35mg

Aspamic 35mg
Dạng bào chế: Thuốc bột
Quy cách đóng gói: Hộp 50, 100 gói x 1g thuốc bột
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4186-01

L-Cystine 500mg

L-Cystine 500mg
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 12 vỉ x 5 viên nang mềm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-2814-05

Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn