CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 495 loại thuốc
Tìm trong
Thực phẩm chức năng: 6 loại
Antot THYMO

Antot THYMO
Dạng bào chế: Ống uống
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 ống
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: 168/2018/ĐKSP

Feritonic

Feritonic
Dạng bào chế: Dung dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 20 ống uống 10ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Số Đăng ký: 47576/20176/ATTP-XNCB

Feritonic Kid

Feritonic Kid
Dạng bào chế: Dung dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 20 ống uống 10ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Số Đăng ký: 20806/2016/ATTP-XNCB

Antot IQ

Antot IQ
Dạng bào chế: Ống uống
Quy cách đóng gói: Hộp 20 ống x 10ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: 20505/2016/ATTP-XNCB

LUBREX GOLD

LUBREX GOLD
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nang. Hộp 6 vỉ x 10 viên nang.
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký:

SEACAN

SEACAN
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 60 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: sdk-seacan

Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn