CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 495 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật: 174 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Thuốc hạ huyết áp Casoran Plus

Thuốc hạ huyết áp Casoran Plus - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 5 vỉ x 20 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32702-19

Cebraton

Cebraton
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-19139-13

Didicera

Didicera - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33794-19

Tradin Extra

Tradin Extra
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-3297-05

Hoàn an thần

Hoàn an thần
Dạng bào chế: Hoàn mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 viên x 10 gam
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24067-16

Hà thủ ô

Hà thủ ô
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 20 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24066-16

Boganic Kid

Boganic Kid
Dạng bào chế: Sirô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 100ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: 350/2018/ĐKSP

Tottim Extra

Tottim Extra
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 5 vỉ x 20 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-21741-14

Thuốc trị viêm gan - tiêu độc Livbilnic

Thuốc trị viêm gan - tiêu độc Livbilnic
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 5 vỉ x 20 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-21740-14

Hoàn thập toàn đại bổ

Hoàn thập toàn đại bổ
Dạng bào chế: Hoàn mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 hoàn mềm x 10 gam
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V809-H12-10

Bát vị quế phụ

Bát vị quế phụ
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24972-16

Formenton

Formenton
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-22304-15

Sitar

Sitar
Dạng bào chế: Viên hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói, 20 gói x 5 gam
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-23888-15

Thuốc hạ huyết áp Casoran

Thuốc hạ huyết áp Casoran
Dạng bào chế: Cốm trà
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói x 3 gam
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-23890-15

Thuốc hạ huyết áp Casoran

Thuốc hạ huyết áp Casoran
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 5 vỉ x 20 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-23889-15

Trang 1 /12
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn