CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 228 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật: 45 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Aloe vera

Aloe vera - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên, lọ nhựa 50 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-4415-05

Aloe vera 50mg

Aloe vera 50mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Lọ 50 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-4068-05

Apindac

Apindac - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc cốm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói x 3g thuốc cốm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0563-03

Apindac

Apindac - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén dài bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 20 viên nén dài bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4416-01

Cảm xuyên khương

Cảm xuyên khương - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-4416-05

Cao bách bộ 100ml

Cao bách bộ 100ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cao lỏng
Quy cách đóng gói: chai 100ml cao lỏng
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4789-02

Cao xoa hiệu hoàng hổ

Cao xoa hiệu hoàng hổ - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc mỡ
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 20gam thuốc mỡ
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1030-03

Hanokan

Hanokan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 20 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4791-02

Hanphytol

Hanphytol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 100 viên bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-3253-05

Hoàn lục vị

Hoàn lục vị - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hoàn mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 10hoàn mềm x 8gam
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1893-04

Ích mẫu

Ích mẫu - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-3405-05

Nghệ Erythromycin

Nghệ Erythromycin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10g kem bôi da
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3602-00

Tam thất Mật ong

Tam thất Mật ong - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hoàn mềm
Quy cách đóng gói: Hộp lớn x 10 hộp nhỏ x 1 hoàn mềm 5g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3603-00

Trà gừng

Trà gừng - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Trà tan
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói x 3g, chai 50g trà tan
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4425-01

Viên bổ mắt

Viên bổ mắt - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 túi x 5g hoàn cứng
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4796-02

Trang 1 /3
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2024  Thuocbietduoc.com.vn