CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 307 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật: 14 loại
Ống hít

Ống hít
Dạng bào chế: Dung dịch dầu
Quy cách đóng gói: Vỉ 5 ống
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31644-19

Salymet

Salymet
Dạng bào chế: Thuốc mỡ
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10 g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-22126-15

Diệp hạ châu PMC

Diệp hạ châu PMC - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 1 lọ 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Sài Gòn (SAGOPHAR) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Số Đăng ký: GC-282-17

Gastrogel

Gastrogel
Dạng bào chế: Viên nhai
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 80 viên nhai. Hộp 10 vỉ x 10 viên nhai
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-2415-07

Bar

Bar
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Sài Gòn (SAGOPHAR) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-22832-15

Ginkgo Biloba 40mg

Ginkgo Biloba 40mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ X 10 viên bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0657-00

Inhal + T

Inhal + T - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Ống hít
Quy cách đóng gói: Hộp 35 ống, vỉ 5 ống
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-22125-15

Almamix

Almamix - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nhai
Quy cách đóng gói: lọ 40; 240; hộp 3 vỉ X 8 viên nhai
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0749-01

BAR

BAR
Dạng bào chế: Viên bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 60 viên, 180 viên bao đường
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-2516-04

Gastrogel

Gastrogel - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nhai
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ X 10; chai 80 viên nhai
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0697-01

Ginkgo Biloba

Ginkgo Biloba - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 20ml dung dịch uống
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-0493-06

Ginkgo Biloba

Ginkgo Biloba - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc giọt
Quy cách đóng gói: lọ 20 ml thuốc giọt
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0656-00

Kim tiền thảo PMC

Kim tiền thảo PMC - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 1 lọ 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Số Đăng ký: V5-H12-14

Ông hít Inhaler

Ông hít Inhaler - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: vỉ 10 ống, hộp 30 ống
Quy cách đóng gói: vỉ 10 ống, hộp 30 ống
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-2261-04

Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn