CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẢI PHÒNG

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 56 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật: 24 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Haiganin

Haiganin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 20 viên; hộp 1 lọ 100 viên bao đường
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hải Phòng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V398-H12-10

Bột cóc Baby

Bột cóc Baby - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói x 2g thuốc bột
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hải Phòng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4053-01

Cao ích mẫu

Cao ích mẫu - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cao thuốc
Quy cách đóng gói: chai 200ml cao thuốc
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hải Phòng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-0833-03

Chữa ho bổ phổi

Chữa ho bổ phổi - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc nước
Quy cách đóng gói: hộp 1chai 100ml thuốc nước
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hải Phòng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-3566-05

Dầu gan cá

Dầu gan cá
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 100 viên nang mềm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hải Phòng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-0287-02

Dưỡng tâm an Thần

Dưỡng tâm an Thần - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hoàn mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 hoàn mềm x 5g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hải Phòng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3698-00

Hoàn bổ thận âm 50g

Hoàn bổ thận âm 50g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Túi 10 gói x 50g hoàn cứng
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hải Phòng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-1806-04

Hoàn điều kinh bổ huyết

Hoàn điều kinh bổ huyết - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 túi x 5g hoàn cứng
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hải Phòng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4177-05

Hoàn sáng mắt

Hoàn sáng mắt - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 túi 5g hoàn cứng
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hải Phòng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-2595-04

Hoạt huyết dưỡng não

Hoạt huyết dưỡng não - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: hộp 5 vỉ x 20 viên, hộp 1 lọ 50 viên bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hải Phòng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-3567-05

Kha tử hương

Kha tử hương - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: lọ 20 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hải Phòng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-0623-03

Kha tử hương

Kha tử hương - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hải Phòng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-2133-04

MTD

MTD - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc ống uống
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 ống 5ml thuốc ống uống
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hải Phòng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3930-01

Nang ích mẫu

Nang ích mẫu - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hải Phòng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4563-05

Trà gừng 3g

Trà gừng 3g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cốm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói x 3g cốm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hải Phòng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-2371-04

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2024  Thuocbietduoc.com.vn