CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 203 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật: 9 loại
Cao ích mẫu

Cao ích mẫu - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cao lỏng
Quy cách đóng gói: hộp 1chai 90ml cao lỏng
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-1409-04

Cimecure

Cimecure - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Korea Prime Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-9810-05

Ginkgo Biloba

Ginkgo Biloba - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: hộp 2 vỉ x 10 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-1949-04

Kabingo

Kabingo - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-0512-06

Philatop

Philatop - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc ống uống
Quy cách đóng gói: Hộp 50ống x 5ml thuốc ống uống
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V670-H12-05

Rượu bổ yến sào

Rượu bổ yến sào - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Rượu thuốc
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 100ml; Hộp 1chai 50ml rượu thuốc
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3421-00

Rượu tắc kè

Rượu tắc kè - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Rượu thuốc
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 100ml; Hộp 1chai 50ml rượu thuốc
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3422-00

Thuốc uống Yến sào

Thuốc uống Yến sào - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 10ml dung dịch uống
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3424-00

Vinko

Vinko - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Hovid Sdn. Bhd - MA LAI XI A
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-8941-04

Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn