XÍ NGHIỆP DƯỢC PHẨM 120

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 103 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật: 10 loại
Cảm xuyên hương

Cảm xuyên hương
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nang
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm 120 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-12086-10

Ích mẫu

Ích mẫu - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên nang
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm 120 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3700-05

Kim tiền thảo

Kim tiền thảo - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 100 viên nén bao đường
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm 120 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-0963-03

Mát gan tiêu độc

Mát gan tiêu độc - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc nước uống
Quy cách đóng gói: Hộp 2 ống x 10ml thuốc nước uống
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm 120 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4321-05

Nhân sâm Tam thất

Nhân sâm Tam thất - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén dài
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 100 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên nén dài
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm 120 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-0964-03

Phong thấp

Phong thấp - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: lọ 100 viên và hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao đường
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm 120 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3108-00

Sirô bổ tỳ

Sirô bổ tỳ - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Si rô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 100ml sirô
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm 120 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-0328-06

Viên hoàn đại tràng TH

Viên hoàn đại tràng TH - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói x 5g hoàn cứng
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm 120 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4322-05

Lục vị ẩm

Lục vị ẩm - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 100ml thuốc nước uống
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm 120 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V151-H12-10

Lục vị ẩm 100ml

Lục vị ẩm 100ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc nước uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 100ml thuốc nước uống
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm 120 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V151-H12-10

Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn