CÔNG TY DƯỢC & TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 617 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc khác: 26 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Natri clorid 0,9%

Natri clorid 0,9% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch dùng ngoài
Quy cách đóng gói: Chai 500ml, chai 1000ml
Nhà sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-34614-20

Phospha gaspain

Phospha gaspain - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33001-19

Atelin

Atelin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hộp 3 vỉ x 10 viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên nang mềm
Nhà sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-14245-11

Bidihaemo - 2B

Bidihaemo - 2B - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Can 10 lít dung dịch dùng cho thẩm phân máu
Quy cách đóng gói: Can 10 lít dung dịch dùng cho thẩm phân máu
Nhà sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-13761-11

BDFGLAMIC

BDFGLAMIC
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 20 viên
Nhà sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-18704-13

Alton C.M.P

Alton C.M.P - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 lọ + 5 ống dung môi pha tiêm 2ml
Nhà sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-27252-17

Bidizem 60

Bidizem 60 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên; hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31297-18

Nước cất

Nước cất - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nước cất pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 ống 1ml, 2ml, 4ml, 5ml, 8ml, 10ml nước cất pha tiêm
Nhà sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1101-06

Nước cất pha tiêm 10ml

Nước cất pha tiêm 10ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung môi pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ, 10 vỉ, 20 vỉ x 5 ống x 10ml
Nhà sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31298-18

Nước cất pha tiêm 5ml

Nước cất pha tiêm 5ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung môi pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ, 10 vỉ, 20 vỉ x 5 ống x 5ml
Nhà sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31299-18

Nước cất Tiêm

Nước cất Tiêm - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 100ml, chai 500ml, chai 1000ml
Nhà sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-2847-05

Nước cất Tiêm

Nước cất Tiêm - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch
Quy cách đóng gói: Hộp 100 ống 2ml, hộp 50 ống 5ml
Nhà sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4125-01

Oxacillin 1g

Oxacillin 1g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ; hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-30654-18

Aleucin

Aleucin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10076-10

Alton C.M.P

Alton C.M.P - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 5 lọ bột đông khô kèm 5 ống dung môi, thuốc tiêm đông khô
Nhà sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10077-10

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn