CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 307 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc khác: 17 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Dầu khuynh diệp

Dầu khuynh diệp - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dầu xoa
Quy cách đóng gói: Vỉ 1 chai 30 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33438-19

Optamedic

Optamedic - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: dung dịch rửa mắt
Quy cách đóng gói: hộp 1 lọ 10 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-18716-13

Dầu khuynh diệp PMC

Dầu khuynh diệp PMC - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dầu xoa
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32814-19

Aspartab

Aspartab
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Vỉ 1 hộp 100 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-2094-06

Natri clorid 0,9%

Natri clorid 0,9%  - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mũi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 10 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-23525-15

Aspartab 10mg

Aspartab 10mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 100 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0750-01

Dầu gió nâu

Dầu gió nâu - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dầu xoa
Quy cách đóng gói: hộp 1 chai 10 ml, vỉ 1 chai 10 ml, hộp 50 chai 20 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-18941-13

Dầu gió nâu

Dầu gió nâu - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dầu xoa
Quy cách đóng gói: hộp 1 chai 10 ml, vỉ 1 chai 10 ml, hộp 50 chai 20 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-18941-13

Naprofar

Naprofar - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ, 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-19337-13

Rectiofar

Rectiofar - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch bơm trực tràng
Quy cách đóng gói: hộp 50 túi x 1 ống bơm (gắn dĩa) 3ml, hộp 50 túi x 1 ống bơm 3ml, hộp 50 túi x 1 ống bơm (gắn dĩa) 5ml, hộp 50 túi x 1 ống bơm 5ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-19338-13

Bromafar

Bromafar - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 30 viên nén dài
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10158-10

Carbotrim

Carbotrim - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 8 viên bao đường
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-11550-10

Diazepam

Diazepam - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 20 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10159-10

Diurefar 40

Diurefar 40 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 12 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10160-10

Glucofar

Glucofar - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10163-10

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn