CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐỒNG NAI

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 218 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc khác: 13 loại
Ostedocald

Ostedocald - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Đồng Nai - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Đồng Nai - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-35620-22

Salbutamol 2 mg

Salbutamol 2 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên. Chai 100 viên. Chai 200 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Đồng Nai - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Đồng Nai - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-18683-13

Coolzz trẻ em

Coolzz trẻ em - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch vệ sinh mũi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 70ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Đồng Nai - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Reliv Heathcare - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28591-17

Nasomom - 4 tinh dầu

Nasomom - 4 tinh dầu - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch vệ sinh mũi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 70ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Đồng Nai - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Reliv Heathcare - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25048-16

Nasomom - 4 tinh dầu trẻ em

Nasomom - 4 tinh dầu trẻ em - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch vệ sinh mũi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 70mI
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Đồng Nai - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Reliv Heathcare - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25049-16

Nasomom trẻ em

Nasomom trẻ em - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch vệ sinh mũi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 70ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Đồng Nai - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Reliv Heathcare - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25050-16

Onyfu

Onyfu - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch dùng ngoài
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Đồng Nai - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Đồng Nai - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-22747-15

Spiramycin 1,5 M. IU

Spiramycin 1,5 M. IU - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Đồng Nai - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Đồng Nai - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-22756-15

Coafarmin 2

Coafarmin 2 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 15 viên, hộp 10 vỉ x 15 viên, chai 200 viên, chai 500 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Đồng Nai - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Đồng Nai - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-21614-14

Arthzolid

Arthzolid - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Đồng Nai - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V776-H12-05

Maxidom

Maxidom - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 7 viên nén, chai 300 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Đồng Nai - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-9957-10

Reductramine 10mg

Reductramine 10mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: hộp 2 vỉ x 14 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Đồng Nai - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1216-H12-05

Donalium 10mg

Donalium 10mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ xé x 10 viên, chai 300 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Đồng Nai - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-5361-08

Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn