CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 294 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc khác: 14 loại
Cao khô đương quy (1:5)

Cao khô đương quy - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nguyên liệu làm thuốc
Quy cách đóng gói: Túi 50g, 100g, 200g, 500g, 1kg, 5kg, 10kg, 15kg
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-34061-20

Cao khô Actiso (1:66,66)

Cao khô Actiso - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nguyên liệu làm thuốc
Quy cách đóng gói: Gói 50g, 100g, 200g, 500g, 1kg, 5kg, 10kg hoặc 15kg
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31447-19

Cao khô Linh chi (1:25)

Cao khô Linh chi - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nguyên liệu làm thuốc
Quy cách đóng gói: Túi 50g, 100g, 200g, 500g, 1kg, 5kg, 10kg, 15kg
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31448-19

Cao khô Nghệ vàng (1:14)

Cao khô Nghệ vàng - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nguyên liệu làm thuốc
Quy cách đóng gói: Túi 50g, 100g, 200g, 500g, 1kg, 5kg; 10kg hoặc 15kg
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31449-19

Cao khô xuyên khung (1:6,6)

Cao khô xuyên khung - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nguyên liệu làm thuốc
Quy cách đóng gói: Túi 50g, 100g, 200g, 500g, 1kg, 5kg, 10kg hoặc 15kg
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31451-19

Cao khô Bá Bệnh (1:20)

Cao khô Bá Bệnh - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nguyên liệu làm thuốc
Quy cách đóng gói: Túi nhôm x 2 lớp túi PE x 50g, 100g, 200g, 1kg, 5kg, 10kg, 15 kg.
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26050-17

Cao khô Bìm bìm biếc (1:10)

Cao khô Bìm bìm biếc - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nguyên liệu làm thuốc
Quy cách đóng gói: Túi nhôm x 2 lớp túi PE x 50g, 100g, 200g, 1kg, 5kg, 10kg, 15 kg.
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26051-17

Cao khô Diếp cá (1:10)

Cao khô Diếp cá - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nguyên liệu làm thuốc
Quy cách đóng gói: Túi nhôm x 2 lớp túi PE x 50g, 100g, 200g, 1kg, 5kg, 10kg, 15 kg.
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26052-17

Diệp hạ châu - BVP

Diệp hạ châu - BVP - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26055-17

Sen vông- BVP

Sen vông- BVP - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên (vỉ nhôm - PVC/bao nhôm)
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24063-16

Fresma 0,025%

Fresma 0,025% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi ngoài da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10g, 15g (tuýp nhôm)
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-22087-15

Cao khô diệp hạ châu (1:10)

Cao khô diệp hạ châu - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nguyên liệu làm thuốc
Quy cách đóng gói: Túi 50g, 100g, 200g, 500g, 1kg, 5kg, 10g, 15kg (Cao dược liệu đựng trong 2 lớp túi PE chứa trong túi bao nhôm)
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-30212-18

Fistazol 1%

Fistazol 1% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 5g, hộp 1 tuýp 15g
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-9930-10

Vương thảo trừ xoang

Vương thảo trừ xoang - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 100 viên nén bao phim (chai thủy tinh màu nâu). Hộp 1 chai 100 viên nén bao phim (chai nhựa HDPE). Hộp 4 vỉ x 18 viên nén bao phim (vỉ nhôm-PVC). Hộp 6 vỉ x 10 viên nén bao phim (vỉ nhôm - nhôm)
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10896-10

Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn