CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MINH HẢI

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 146 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc khác: 9 loại
Penicilin V Kali 400.000 IU

Penicilin V Kali 400.000 IU - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 12 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Minh Hải - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược Minh Hải - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-20414-14

Baby Minh Hải

Baby Minh Hải - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai x 15 ml dung dịch rà miệng
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Minh Hải - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10963-10

Clorpheniramin

Clorpheniramin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 20 viên nén. Chai 100 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Minh Hải - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-11467-10

Decomtylnew 250 mg

Decomtylnew 250 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 25 viên bao đường
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Minh Hải - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-11468-10

Devencol

Devencol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 5 ml thuốc nhỏ mắt, tai
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Minh Hải - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-11469-10

Spiramycin 1.500.000 UI

Spiramycin 1.500.000 UI - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 8 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Minh Hải - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10030-10

Spiramycin 3.000.000 UI

Spiramycin 3.000.000 UI - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 5 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Minh Hải - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10031-10

Spiramycin 750.000 UI

Spiramycin 750.000 UI - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói x 5g thuốc bột uống
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Minh Hải - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10964-10

Mydecelim 150mg

Mydecelim 150mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Minh Hải - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-5394-08

Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn