CƠ SỞ ĐẶNG NGUYÊN ĐƯỜNG

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 38 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc khác: 11 loại
Bổ thận thượng phương

Bổ thận thượng phương - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 30g viên hoàn cứng
Nhà sản xuất: Cơ sở Đặng Nguyên Đường - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1100-H12-10

Đại tràng thống viêm hoàn

Đại tràng thống viêm hoàn - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 30g hoàn cứng
Nhà sản xuất: Cơ sở Đặng Nguyên Đường - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1213-H12-10

Hải cẩu bổ thận âm dương hoàn

Hải cẩu bổ thận âm dương hoàn - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 10 hoàn x 7g hoàn mềm
Nhà sản xuất: Cơ sở Đặng Nguyên Đường - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1274-H12-10

Ho suyễn - Bổ phế

Ho suyễn - Bổ phế - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 30g viên hoàn cứng
Nhà sản xuất: Cơ sở Đặng Nguyên Đường - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1104-H12-10

Hoàn thanh can

Hoàn thanh can - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 30 g hoàn cứng
Nhà sản xuất: Cơ sở Đặng Nguyên Đường - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V897-H12-10

Hoàn thanh can lương huyết

Hoàn thanh can lương huyết - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 10 hoàn x 7g hoàn mềm
Nhà sản xuất: Cơ sở Đặng Nguyên Đường - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1041-H12-10

Huyết áp hoàn

Huyết áp hoàn - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 30g hoàn cứng
Nhà sản xuất: Cơ sở Đặng Nguyên Đường - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1169-H12-10

Vị thống Ninh

Vị thống Ninh - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 25g thuốc bột uống
Nhà sản xuất: Cơ sở Đặng Nguyên Đường - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V899-H12-10

Vị Thống Ninh

Vị Thống Ninh - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Chai 180 viên hoàn cứng
Nhà sản xuất: Cơ sở Đặng Nguyên Đường - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1448-H12-10

Yêu thống hoàn

Yêu thống hoàn - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 10 hoàn x 7g hoàn mềm
Nhà sản xuất: Cơ sở Đặng Nguyên Đường - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1215-H12-10

Yêu thống hoàn

Yêu thống hoàn - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 2 4 viên, Chai 180 viên hoàn cứng
Nhà sản xuất: Cơ sở Đặng Nguyên Đường - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1275-H12-10

Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn