XÍ NGHIỆP DƯỢC PHẨM 120

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 103 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc khác: 11 loại
BBM

BBM - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hộp 12 túi màng nhôm x 2g thuốc bột
Quy cách đóng gói: Hộp 12 túi màng nhôm x 2g thuốc bột
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm 120 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-14103-11

Lincomycin

Lincomycin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm 120 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10863-10

Mebendazol

Mebendazol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ xé x 1 viên nén
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm 120 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10864-10

Tetracyclin

Tetracyclin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Lọ 200 viên nén, lọ 400 viên nén
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm 120 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10866-10

Vita-apha

Vita-apha - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nén dài bao phim
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm 120 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10868-10

Vitamin B1

Vitamin B1 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Lọ 100 viên nén, lọ 2000 viên nén, hộp sắt tráng thiếc 2.500 viên nén
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm 120 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10870-10

Vitamin B1

Vitamin B1 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nén
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm 120 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-11379-10

Vitamin B1

Vitamin B1 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nén
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm 120 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10869-10

Vitamin B2

Vitamin B2 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Lọ 100 viên nén, lọ 1500 viên nén
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm 120 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10871-10

Vitamin B6 125mg

Vitamin B6 125mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nén
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm 120 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-11380-10

Vitamin B6 25mg

Vitamin B6 25mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Lọ 100 viên nén, lọ 1500 viên nén
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm 120 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10872-10

Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn