F.HOFFMANN-LA ROCHE., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 224 loại thuốc
Tìm trong
Khoáng chất và Vitamin: 15 loại
Becozyme

Becozyme
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 12 ống 12ml
Nhà sản xuất: Produits Roche - PHÁP
Nhà đăng ký: F.Hoffmann-La Roche., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-6869-02

Rocaltrol

Rocaltrol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: R.P Scherer GmbH & Co. KG - ĐỨC
Nhà đăng ký: F.Hoffmann-La Roche., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-14167-11

Rocaltrol

Rocaltrol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: R.P Scherer GmbH & Co. KG - ĐỨC
Nhà đăng ký: F.Hoffmann-La Roche., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-14167-11

Laroscorbine 500mg/5ml

Laroscorbine 500mg/5ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 6 ống x 5ml
Nhà sản xuất: Produits Roche - PHÁP
Nhà đăng ký: F.Hoffmann-La Roche., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-6591-02

Rocaltrol 0,25mcg

Rocaltrol 0,25mcg
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 30 viên
Nhà sản xuất: Roche - PHÁP
Nhà đăng ký: F.Hoffmann-La Roche., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-7559-03

Bepanthene roche 100mg

Bepanthene roche 100mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Produits Roche - PHÁP
Nhà đăng ký: F.Hoffmann-La Roche., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-6587-02

Berocca

Berocca - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên sủi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10 viên;Hộp 2 tuýp 10 viên
Nhà sản xuất: Laboratoires Roche Nicholas - PHÁP
Nhà đăng ký: F.Hoffmann-La Roche., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-7874-03

Biotine roche

Biotine roche - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Produits Roche - PHÁP
Nhà đăng ký: F.Hoffmann-La Roche., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-6589-02

Biotine roche 0,5 per cent

Biotine roche 0,5 per cent - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 6 ống x 1ml
Nhà sản xuất: Produits Roche - PHÁP
Nhà đăng ký: F.Hoffmann-La Roche., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-6590-02

Cal D Vita

Cal D Vita
Dạng bào chế: Viên sủi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10 viên
Nhà sản xuất: Laboratoires Roche Nicholas - PHÁP
Nhà đăng ký: F.Hoffmann-La Roche., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-5807-01

Laroscorbine 1g

Laroscorbine 1g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên sủi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp; 2 tuýp x 10 viên
Nhà sản xuất: Roche Products Pty., Ltd - ÚC
Nhà đăng ký: F.Hoffmann-La Roche., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-7658-03

Laroscorbine 1g

Laroscorbine 1g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên sủi
Quy cách đóng gói: Hộp 10 viên
Nhà sản xuất: Laboratoires Roche Nicholas - PHÁP
Nhà đăng ký: F.Hoffmann-La Roche., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-8609-04

Laroscorbine 1g/5ml

Laroscorbine 1g/5ml
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 6 ống x 5ml
Nhà sản xuất: Produits Roche - PHÁP
Nhà đăng ký: F.Hoffmann-La Roche., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-6592-02

Supradyn

Supradyn - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên sủi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10 viên;Hộp 2 tuýp 10 viên
Nhà sản xuất: Laboratoires Roche Nicholas - PHÁP
Nhà đăng ký: F.Hoffmann-La Roche., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-8473-04

Supradyn

Supradyn
Dạng bào chế: Viên sủi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp và 2 tuýp x 10 viên
Nhà sản xuất: Laboratoires Roche Nicholas - PHÁP
Nhà đăng ký: F.Hoffmann-La Roche., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-6868-02

Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn