CÔNG TY DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ TIỀN GIANG

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 201 loại thuốc
Tìm trong
Khoáng chất và Vitamin: 18 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
B tiphaplex

B tiphaplex - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 1chai x 50 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty Dược Vật tư Y tế Tiền Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-2862-05

BC tiphaplex

BC tiphaplex - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 50 viên, Hộp 10 vỉ x 10 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty Dược Vật tư Y tế Tiền Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4157-01

Calci D

Calci D - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén dài bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 1 chai x 100 viên, 200 viên nén dài bao phim
Nhà sản xuất: Công ty Dược Vật tư Y tế Tiền Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-0238-06

Calcidex

Calcidex - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Si rô
Quy cách đóng gói: hộp 10ống x 10ml, hộp 24ống x 10ml siro
Nhà sản xuất: Công ty Dược Vật tư Y tế Tiền Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V994-H12-05

Magnes B6

Magnes B6 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén dài bao phim
Quy cách đóng gói: hộp 10 vỉ x 10 viên nén dài bao phim
Nhà sản xuất: Công ty Dược Vật tư Y tế Tiền Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3015-05

Multivitamin

Multivitamin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén dài bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 1chai 100 viên nén dài bao phim
Nhà sản xuất: Công ty Dược Vật tư Y tế Tiền Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3912-05

Multivitamin

Multivitamin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén dài bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 100 viên nén dài bao đường
Nhà sản xuất: Công ty Dược Vật tư Y tế Tiền Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-0644-03

Pluriamin

Pluriamin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén tròn bao phim
Quy cách đóng gói: hộp 10 vỉ x 10 viên nén tròn bao phim
Nhà sản xuất: Công ty Dược Vật tư Y tế Tiền Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-2411-04

Pluriamin F

Pluriamin F - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty Dược Vật tư Y tế Tiền Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3975-01

Vitamin B1 250mg

Vitamin B1 250mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao đường
Nhà sản xuất: Công ty Dược Vật tư Y tế Tiền Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-2175-04

Vitamin B1 50mg

Vitamin B1 50mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai x 100 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty Dược Vật tư Y tế Tiền Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-0245-06

Vitamin C 250

Vitamin C 250 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 1chai x 100 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty Dược Vật tư Y tế Tiền Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1269-06

Vitamin C 500mg

Vitamin C 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 1 chai x 100 viên, 200 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty Dược Vật tư Y tế Tiền Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1111-06

Vitamin C 500mg

Vitamin C 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên, Hộp 1chai 100 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty Dược Vật tư Y tế Tiền Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-0128-02

Vitamin C 500mg

Vitamin C 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên; chai 100 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty Dược Vật tư Y tế Tiền Giang - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3076-00

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn