CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 495 loại thuốc
Tìm trong
Khoáng chất và Vitamin: 51 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Trajordan

Trajordan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 60ml; Hộp 1 chai 100ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-27367-17

Carmanus

Carmanus
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 12 vỉ x 5 viên nang mềm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-0162-06

Amorvita Ginseng

Amorvita Ginseng
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ, 12 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28362-17

Amorvita multi

Amorvita multi
Dạng bào chế: Viên sủi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp x 20 viên sủi
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1128-02

Feritonic

Feritonic - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 60ml, hộp 1 chai 100ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28363-17

Vitraton

Vitraton - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28365-17

Vitamin E 400 mg

Vitamin E 400 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24979-16

Trajordan Ca

Trajordan Ca - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 3 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-21014-14

Vitamin PP 50 mg

Vitamin PP 50 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 30 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-21016-14

Amorvita

Amorvita
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên, hộp 3 vỉ x 10 viên, hộp 12 vỉ x 5 viên nang mềm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1720-06

Amorvita

Amorvita - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên sủi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp x 10 viên sủi
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1127-02

Amorvita ginseng

Amorvita ginseng
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 12 vỉ x 5 viên nang mềm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V116-H12-05

Amorvita soft

Amorvita soft
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên nang mềm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-2348-04

Egarlic

Egarlic
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-4544-05

Solutab

Solutab
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-4547-05

Trang 1 /4
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn