CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 227 loại thuốc
Tìm trong
Khoáng chất và Vitamin: 13 loại
Magnesi - B6

Magnesi - B6 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cp Dược phẩm Hà Nội - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32819-19

Vitamin B1

Vitamin B1 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Lọ 100 viên, lọ 2000 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26804-17

Calcimind

Calcimind - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén dài
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nén dài, lọ 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V88-H12-05

Magnesi B6

Magnesi B6 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-0393-02

Vitamin B1 10mg

Vitamin B1 10mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: lọ 100 viên, lọ 2000 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4426-01

Vitamin B1 25mg/1ml

Vitamin B1 25mg/1ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 100 ống 1ml dung dịch tiêm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: H02-135-01

Vitamin B2 0,002g

Vitamin B2 0,002g
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 100 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4214-01

Vitamin C 100mg

Vitamin C 100mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: lọ 1000 viên, lọ 100 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4601-01

Vitamin C 50mg

Vitamin C 50mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên ngậm
Quy cách đóng gói: lọ 50 viên ngậm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-0396-02

Vinarotore

Vinarotore - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: hộp 1 chai 10 ml dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: hộp 1 chai 10 ml dung dịch nhỏ mắt
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-13821-11

Vitamin B1

Vitamin B1 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: lọ 100 viên nén
Quy cách đóng gói: lọ 100 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-13822-11

Vitamin C 500 mg

Vitamin C 500 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-13823-11

Vitamin B6 25mg

Vitamin B6 25mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: lọ 1500 viên, lọ 100 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4797-02

Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn