CÔNG TY CỔ PHẦN FRESENIUS KABI BIDIPHAR

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 107 loại thuốc
Tìm trong
Khoáng chất và Vitamin: 6 loại
Vitamin B6 Kabi 100mg/1ml

Vitamin B6 Kabi 100mg/1ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 100 ống x Iml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24406-16

Kali Clorid Kabi 10%

Kali Clorid Kabi 10% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 10ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-19566-13

Magnesi sulfate Kabi 15%

Magnesi sulfate Kabi 15% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 10ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-19567-13

Bidizym

Bidizym - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 12 ống x 2ml, dung dịch tiêm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10614-10

Vitamin B1 100mg/1ml

Vitamin B1 100mg/1ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 100 ống x 1ml dung dịch tiêm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-11834-10

Vitamin B6 100mg/1ml

Vitamin B6 100mg/1ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 100 ống x 1ml dung dịch tiêm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-11835-10

Copyright © 2024  Thuocbietduoc.com.vn