XÍ NGHIỆP DƯỢC PHẨM 120

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 103 loại thuốc
Tìm trong
Khoáng chất và Vitamin: 11 loại
AphaBeFex

AphaBeFex
Dạng bào chế: Viên nang kèm toa hướng dẫn sử dụng
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10v; lọ 50v, lọ 100v nang kèm toa hdsd
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm 120 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V159-H12-05

BBM

BBM - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột
Quy cách đóng gói: Hộp 12 túi x 2g thuốc bột
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm 120 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V340-H12-05

Biotin 5mg

Biotin 5mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên nén
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm 120 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V546-H12-05

Vitamin B1 10mg

Vitamin B1 10mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén kèm toa hướng dẫn sử dụng
Quy cách đóng gói: chai 100 viên, 2000 viên, 2500 viên nén kèm toa hdsd
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm 120 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V69-H12-05

Vitamin B2 0,002g

Vitamin B2 0,002g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén kèm toa hướng dẫn sử dụng
Quy cách đóng gói: chai 100v, chai 1500v nén kèm toa hdsd
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm 120 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4779-02

Vitamin C 100mg

Vitamin C 100mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén kèm toa hướng dẫn sử dụng
Quy cách đóng gói: lọ 100v, lọ 1000v nén kèm toa hdsd
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm 120 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4990-02

Vitamin PP 0,05g

Vitamin PP 0,05g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén kèm toa hướng dẫn sử dụng
Quy cách đóng gói: chai 100 viên, chai 2000 viên nén kèm toa hdsd
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm 120 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V70-H12-05

Vitamin PP

Vitamin PP - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Lọ 100 viên, lọ 2000 viên, hộp 10 vỉ x 30 viên nén
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm 120 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-11381-10

Zenvimin C 500

Zenvimin C 500 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 20 vỉ x 10 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm 120 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-12090-10

Vitamin B6 25mg

Vitamin B6 25mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén kèm toa hướng dẫn sử dụng
Quy cách đóng gói: lọ 100v, lọ 1500v nén kèm toa hdsd
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm 120 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4989-02

Vitamin B6 100mg

Vitamin B6 100mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén kèm toa hướng dẫn sử dụng
Quy cách đóng gói: chai 200 viên nén kèm toa hdsd
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm 120 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4780-02

Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn