B.BRAUN MELSUNGEN AG

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 43 loại thuốc
Tìm trong
Khoáng chất và Vitamin: 10 loại
Tracutil

Tracutil
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống thuỷ tinh 10ml
Nhà sản xuất: B.Braun Melsungen AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: B.Braun Medical Industries S.B - MA LAI XI A
Số Đăng ký: VN-14919-12

Lipofundin MCT/LCT 20% E

Lipofundin MCT/LCT 20% E
Dạng bào chế: Nhũ dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Chai 100ml; 250ml; 500ml
Nhà sản xuất: B.Braun Melsungen AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: B.Braun Medical Industries S.B - MA LAI XI A
Số Đăng ký: VN-16131-13

Calcium Gluconat 10% w/v Injections

Calcium Gluconat 10% w/v Injections - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 20 ống plastic 10ml
Nhà sản xuất: B.Braun Melsungen AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: B. Braun Medical Industries Sdn. Bhd. - MA LAI XI A
Số Đăng ký: VN-20384-17

Lipofundin MCT/LCT 10% E

Lipofundin MCT/LCT 10% E - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nhũ dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Chai 100ml; 250ml; 500ml
Nhà sản xuất: B.Braun Melsungen AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: B.Braun Medical Industries S.B - MA LAI XI A
Số Đăng ký: VN-16130-13

Lipofundin MCT/LCT 10% E

Lipofundin MCT/LCT 10% E - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nhũ dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Chai 100ml; 250ml; 500ml
Nhà sản xuất: B.Braun Melsungen AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: B.Braun Medical Industries S.B - MA LAI XI A
Số Đăng ký: VN-6127-02

Lipofundin MCT/LCT 20% E

Lipofundin MCT/LCT 20% E - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nhũ dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Chai 100ml; 250ml; 500ml
Nhà sản xuất: B.Braun Melsungen AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: B.Braun Medical Industries S.B - MA LAI XI A
Số Đăng ký: VN-6128-02

Tracutil

Tracutil - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống thuỷ tinh mỗi ống 10ml
Nhà sản xuất: B.Braun Melsungen AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: B.Braun Medical Industries S.B - MA LAI XI A
Số Đăng ký: VN-2107-06

Tracutil

Tracutil - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc để pha tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống x 10ml
Nhà sản xuất: B.Braun Melsungen AG - ĐỨC
Nhà đăng ký: B.Braun Medical Industries S.B - MA LAI XI A
Số Đăng ký: VN-5756-01

Lipofundin MCT/LCT 10% E

Lipofundin MCT/LCT 10% E - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dịch truyền
Quy cách đóng gói: Chai 100ml, 250ml, 500ml
Nhà sản xuất: B.Braun Melsungen AG - ĐỨC
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VN-3382-07

Lipofundin MCT/LCT 20% E

Lipofundin MCT/LCT 20% E - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dịch truyền
Quy cách đóng gói: Chai 100ml, 250ml, 500ml
Nhà sản xuất: B.Braun Melsungen AG - ĐỨC
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VN-3383-07

Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn