CÔNG TY DƯỢC & TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 645 loại thuốc
Tìm trong
Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base: 25 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Oresol

Oresol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột
Quy cách đóng gói: Hộp 100 gói x 27,9g
Nhà sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29957-18

Biplasma 10%

Biplasma 10% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: chai 250ml, chai 500ml dung dịch tiêm truyền
Nhà sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3596-05

Dextrose Natri

Dextrose Natri
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền kèm toa hướng dẫn sử dụng
Quy cách đóng gói: chai 250ml, chai 500ml dung dịch tiêm truyền kèm toa hdsd
Nhà sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-0858-03

Gluco Vita C

Gluco Vita C
Dạng bào chế: Viên nén ngậm
Quy cách đóng gói: Hộp 50 gói x 15 viên nén ngậm
Nhà sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-2158-04

Glucose 10%

Glucose 10% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: chai 250ml, 500ml dung dịch tiêm truyền
Nhà sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3026-00

Glucose 10%

Glucose 10%
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: chai 100ml, chai 250ml, chai 500 ml dung dịch tiêm truyền
Nhà sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3600-05

Glucose 20%

Glucose 20% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: chai 250ml, 500ml dung dịch tiêm truyền
Nhà sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3027-00

Glucose 20%

Glucose 20%
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: chai 100ml, chai 250ml, chai 500ml dung dịch tiêm truyền
Nhà sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3601-05

Glucose 30%

Glucose 30%
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: chai 500mlchai 250mlchai 100ml dd tiêm truyền
Nhà sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-1965-04

Glucose 30% 5ml

Glucose 30% 5ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 50 ống 5ml thuốc tiêm
Nhà sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-0091-02

Glucose 5% 500ml

Glucose 5% 500ml
Dạng bào chế: Kèm toa hướng dẫn sử dụng
Quy cách đóng gói: chai 500ml kèm toa hdsd
Nhà sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-0092-02

Magnesi sulfat 15%

Magnesi sulfat 15%
Dạng bào chế: Dung dịch thuốc tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 10ml dd thuốc tiêm
Nhà sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-0486-03

Oresol 27,9g

Oresol 27,9g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột
Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói x 27, 9g thuốc bột
Nhà sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3028-00

Oresol 27,9g

Oresol 27,9g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột
Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói x 27, 9g thuốc bột
Nhà sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4597-05

Polymina

Polymina - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 500ml dung dịch tiêm truyền
Nhà sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1746-06

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2024  Thuocbietduoc.com.vn