CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 433 loại thuốc
Tìm trong
Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base: 4 loại
Oresol

Oresol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột uống
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói, 20 gói, 30 gói, 40 gói x 4,41 g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược VTYT Hải Dương (Nhà máy HDPHARMA EU-Công ty cổ phần dược VTYT Hải Dương)  - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33206-19

Natri bicarbonat-1,4%

Natri bicarbonat-1,4% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thuốc tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Chai 250ml, chai 500ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-23765-15

Glucose

Glucose - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột uống
Quy cách đóng gói: Túi 100g, 200g, 500g, 1000g thuốc bột uống
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: S828-H12-05

Calci clorid 10%

Calci clorid 10% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 50 ống 5ml, hộp 20 ống 5ml dung dịch thuốc tiêm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-11221-10

Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn