XÍ NGHIỆP DƯỢC PHẨM 120

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 103 loại thuốc
Tìm trong
Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base: 3 loại
Calci clorid 10%

Calci clorid 10% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 5ml, hộp 50 ống 5ml thuốc tiêm
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm 120 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: H02-158-02

Oresol 27,901g

Oresol 27,901g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột
Quy cách đóng gói: Túi 27, 901g thuốc bột
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm 120 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1188-H12-05

Oresol 5, 5802g

Oresol 5, 5802g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột uống
Quy cách đóng gói: Gói 5, 5802g thuốc bột uống
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm 120 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1189-H12-05

Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn